Det er langt fra slik at folk i nord, enten de kommer fra Nordland, Troms eller Finnmark, har den «riktige» forståelsen av vårt naboland, mens «de der nede i Oslo» har en unyansert oppfatning. Det skriver journalist Kjell Dragnes, tidligere Aftenpostens utenriksredaktør og to ganger korrespondent i Moskva i en artikkel i det nyeste nummeret av Norges Forsvar.

E-sjef Morten Haga Lunde ertet på seg så å si hele den nordlige landsdel da han i etjenestens åpne trusselvurdering advarte mot russiske forsøk på å splitte norsk opinion om Russland i en nordlig og en sørlig oppfatning. Reaksjonene fra nord var fylt av følelser, men lite faktabasert, skriver Dragnes.

Det er ikke tvil om at det er ulike oppfatninger i Norge om Russland, ofte med geografisk ståsted som utgangspunkt. Men det er langt fra slik at folk i nord, enten de kommer fra Nordland, Troms eller Finnmark, har den «riktige» forståelsen av vårt naboland, mens «de der nede i Oslo» har en unyansert oppfatning.

Når Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen og stortingsrepresentant Runar Sjåstad mener at Haga Lundes nøkterne vurdering er en mistenkeliggjøring av naboskapspolitikken i nord, skyter de over målet, skriver Dragnes.

Både disse fremtredende representantene og mange andre som har uttalt seg, klarer ikke å skille mellom et godt, lokalt naboforhold og et naboskap mellom to land med ulike samfunnssystemer og politiske mål. Dessuten glemmer de glatt at samarbeidet over grensen i nord er blitt vanskeligere etter at Russland, ikke Norge, i 2014 innførte loven om registrering av utenlandske agenter.

Russiske talsmenn unnlater ikke å understreke det de mener er et motsetningsforhold mellom nord og sør i Norge. Det er et forsøk på å påvirke norsk politikk og norske holdninger, også til folkerettsbrudd som annekteringen av Krim og den pågående krigen i Øst-Ukraina.

Slike påvirkningsoperasjoner er ikke uvanlige, Russland er ikke alene om å bruke dette middelet. Men det er problematisk at ledende politikere i nord faktisk ikke innser dette, skriver Dragnes i artikkelen.

Hele artikkelen finner du her.

Foto: Forsvaret