Norsk Cyber-forsvar kutter investeringer med 70 prosent. Sjefen for Cyberforsvaret sier til Aftenposten at kuttene både vil gå ut over evnen til å motstå angrep utenfra, og kampevnen til nye skip, hærens kampvogner og kampflyet F-35.

«Nettverksbaserte operasjoner er en betydelig trussel mot norske mål, både offentlige og private», heter det i E-tjenestens ugraderte rapport om trusselsituasjonen for Norge. Sammen med bl.a. Nasjonal sikkerhetsmyndighet tilhører Forsvarets cyberenhet de viktigste forsvarsverk for Norge. I tillegg har Cyber-forsvaret en helt avgjørende funksjon i det som kalles det nettverksbaserte forsvar.

Der flyvåpen, marine og hærstyrker skal samhandle i strid og er avhengig av et felles, datastyrt situasjonsbilde. Brutalt sagt, når dette ikke fungerer forsvinner mye av kampkraften, skriver avisen.

Nylig holdt sjefen for Cyber-forsvaret, generalmajor Odd Egil Pedersen, et foredrag i Oslo der han slo alarm om betydelige svakheter, og at investeringsbudsjettene for Cyberforsvaret skal halveres i 2015 og kuttes med hele 70 prosent i de påfølgende årene.

Slik beskrev generalmajor Pedersen konsekvensene:

Dette vil åpenbart ha negative konsekvenser for muligheten til å utnytte potensialet og egenskapene til Forsvarets nye avanserte kampplattformer som F-35, nye fregatter og kampkjøretøy (for hæren).

I fremtiden vil nettverkstilknytningen gå helt ned til den enkelte kampplattform og soldat. Vi vil oppnå større operativ effekt ved at vi evner å knytte sammen land, sjø- og luftstyrker på helt andre måter enn tidligere.

Likeledes er evnen til å bringe informasjon fra sensorer og etterretning og sammenstille det til et situasjonsbilde til et hovedkvarter avhengig av IKT.

Logistikkstøtten til operative avdelinger fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er avhengig av datakraft og det samme er både strategisk og operasjonelt hovedkvarters operasjonsplanlegging.

IKT er altså en premissgiver for hele den operative virksomheten til Forsvaret.

I mer folkelige vendinger beskrev Pedersen situasjonen slik:

-Konsekvensene av å kutte radikalt i IKTinvesteringene er at limet som knytter Forsvaret sammen blir borte på enkelte viktige områder. Effekten av øvrige viktige investeringer blir redusert.

I et intervju med Aftenposten bekrefter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det blir kutt i Cyber-budsjettene.

-Vi kutter i materiellprosjekter her for å holde oss innenfor våre budsjetter. Vi har valgt å gjøre det på IKT fordi vi vet at vi her må gjøre en del større grep.

-Vi må endre hele vår strategi på IKT. Vi må få færre systemer, slik at vi vet at vi kan holde dem oppdatert, og ivareta sikkerheten. Vi kommer til å løse de utfordringene Pedersen peker på, men ikke i det tempoet han ønsker, sier Bruun-Hanssen.