For første gang kan regjeringen sende en kvinnelig general eller admiral til Norges plass i NATOs militære råd, skriver VG.

Tre kvinner og to menn kjemper nå om toppjobben i Brussel. Forsvaret har nå tre kvinner på general/admiral-nivå. Alle tre har søkt på stillingen som sjef for den norske militærmisjonen i NATO-hovedkvarteret i Brussel:

Kontreadmiral Louise Dedichen (51) er nå sjef på Forsvarets Høyskole. Generalmajor Kristin Lund (57) er sjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros. Kontreadmiral Elisabeth Natvig (54) er sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

De to mannlige søkerne er kontreadmiral Ketil Olsen (55), sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og generalmajor Odd Egil Pedersen (56), sjef for Cyberforsvaret.

Jobben er ledig etter at generalløytnant Robert Mood, som har vært sjef for Militærmisjonen siden 2004, har varslet sin avgang på nyåret. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kommentere den kvinnetunge søkerlisten. Hun sier til VG at den fortsatt ligger i Forsvarsstaben.

– Det er kjempegøy, men også veldig overraskende, at hele tre av de fem søkerne er kvinner, og at alle tre
fremstår som tungt kvalifiserte. Det er et godt utgangspunkt for å kunne bli en god sjef i NATO, sier Regina Alexandrova, Høyres forsvarstalskvinne på Stortinget, til VG.

Hun er på Stortinget med permisjon fra en stilling som major i Hæren i Indre Troms. Alexandrova sier hun selv har sett selv hvordan kvinnelige offiserer gradvis har steget til stadig høyere nivåer i Forsvaret.

– Det har skjedd fordi de er dyktige, og ikke fordi de er kvotert oppover. De er viktige forbilder for kvinner
som nå søker seg inn til karriere i Forsvaret, og viser at det er mulig å nå helt til topps.

– Så da bør regjeringen sende en kvinnelig general til Brussel og NATO?

– Det hadde vært gøy, men bare hvis hun er den best kvalifiserte for stillingen blant søkerne. Jeg er ikke for
kvotering, sier Alexandrova.

En kvinnelig general i NATOs militære råd vil være noe helt nytt. I dag er rådet en forsamling av utelukkende menn fra de 28 medlemslandene.

I NATOs råd, North Atlantic Council, med ambassadørene fra medlemslandene, er det fire kvinner, fra Canada, Holland, Island og Italia, skriver VG.