I enkelte medier fremkommer det argumenter som går ut på at Russland utvikler missilvåpen vi ikke kan beskytte oss mot. Dette brukes som et argument mot å anskaffe langtrekkende luftvern nå. Det er en feilslutning, skriver generalmajor (p) Tom Henry Knutsen i en artikkel i Moss avis.

I forbindelse med fremleggelsen av langtidspanen for Forsvaret har Norges Forsvarsforening hevdet at vi både må få mer luftvern og at det luftvernet regjeringen planlegger å bestille må komme raskere på plass.

Dette var også et av de viktigste anmerkningene fra tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han presenterte sine kommetarer til langtidsplanen. Også nåværende forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, peker på det samme.

Nå går også Luftmilitært samfunn ut og advarer mot å skyve anskaffelsen av et langtrekkende luftvernsystem ut i tid. Tom Henry Knutsen, som representer Luftmilitært samfunn, viser til at Russland besitter kryssermissiler og taktiske ballistiske missiler med en rekkevidde opp mot 500 km av typen Iskander. Dette er missiler som er operative i dag og som kan nå store deler av Finnmark og Troms fra baser på Kola med et minimum av varslingstid. Norge har ikke noe system som kan gi forsvar mot missiler av typen Iskander, og det er først og fremst i forhold til denne trusselen behovet for langtrekkende luftvern kommer inn. Det finnes velprøvde langtrekkende luftvernsystemer i operativ tjeneste som kan møte denne trusselen både fra USA og Europa, ifølge Knutsen.

At russerne nå utvikler nye avanserte missilsystemer er derfor ikke noe argument mot å anskaffe langtrekkende luftvern før 2028, fastslår han.

Ifølge Knutsen er det riktig at Russland utvikler systemer det er vanskelig å beskytte seg mot. Det er særlig to typer som har vært omtalt, Kinsjal og Avangard. Russerne hevder at begge er tatt i operativ bruk. Det bestrides imidlertid av flere eksperter.

– Det vil antagelig gå flere år før disse missilene er implementert i større antall og kan sies å ha en avgjørende effekt på krigføring. I mellomtiden arbeides det både i USA og Kina og andre nasjoner med å utvikle tilsvarende kapasiteter samtidig som det arbeides med defensive mottiltak, skriver Knutsen.

– Det vil alltid utvikles nye våpensystemer hvor det tar tid å utvikle mottiltak. Det betyr imidlertid ikke at vi kan vente med å forsvare oss mot de trusler som allerede eksisterer, hevder han.

Bildet: Et russisk missil av typen Iskander