Støtten til Ukraina er en av hovedsakene på NATOs utenriksministermøte i Brussel. I dag fyller NATO 75 år. Siden opprettelsen 4. april 1949 har alliansen vokst fra 12 til 32 medlemmer som alle har som oppgave å holde hverandre trygge.

Utenriksministrene i NATO møtes i Brussel disse dager for å markere alliansens 75-årsjubileum og forberede toppmøtet som skal holdes i Washington i juli. Dette er også det første møtet med Sverige som fullverdig medlem.

Under pressekonferansen i anledning møtet kunne generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefte at de allierte var blitt enig om å gå videre når det gjelder å koordinere støtten til Ukraina i tiden fremover. Hvilken form støtten vil få, vil ifølge Stoltenberg bli gjenstand for diskusjon frem mot toppmøtet i Washington.

Stoltenbergs ønske er at Nato skal få en mer markant koordinerende rolle, slik at Ukraina-støtten blir mindre avhengig av mindre og kortsiktige tilbud og erstattes med mer langvarige Nato-forpliktelser.

Et langsiktig fond vil også være en klar advarsel til Russland. Tanken er at Moskva må forstå at de ikke kan nå sine mål på slagmarken. – De kan ikke vente på at vi gir opp, sier Stoltenberg.

– Det er ulike måter å skape et mer robust rammeverk for støtten på. Vi har ikke tatt noen endelige beslutninger om formatet som skal etableres i denne sammenheng. Det vi er enige om er å starte planleggingen, sa Stoltenberg.

Det er en kjent sak at enkelte NATO-land stiller seg skeptisk til en sterkere koordinering fra NATOs side. Håpet er imidlertid at det kan oppnås enighet på møtet i Washington.

På pressekonferansen kunne generalsekretæren opplyse at man har vært i dialog med Ukraina om dette. Stoltenberg kunne bekrefte at det både er snakk om støtte i form av militær bistand, opplæring av ukrainske styrker og finansiering.

– Ukrainerne går ikke tom for mot, de går tom for ammunisjon. Vi må øke nå for å sikre at vår støtte er bygget for å vare, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

På spørsmål om Ukraina allerede nå kan motta en form for invitasjon fra Nato, som i tilfellet med EU, der Ukraina er et kandidatland, svarte Stoltenberg at samtlige allierte er enig om at Ukraina kommer til å bli medlem av Nato.

Han viste til beslutningen på toppmøtet i Vilnius i fjor, der man ble enig om å unngå en totrinnsprosess for ukrainsk medlemskap, men at så snart Ukraina blir invitert, vil medlemskapet kunne realiseres like etter.

Mer om NATO 75 år her.

Stoltenbergs pressekonferanse kan du se her.

Foto: NATO