Lars Myraune ble i helgen valgt til ny president i Norges Forsvarsforening. Myraune har vært stortingsrepresentant for Høyre og generalmajor i Luftforsvaret. Han kommer fra Nord-Trøndelag og har vært ordfører i Frosta kommune.

– Norges Forsvarsforening er inne i en tid der en av hovedoppgavene blir å få inn flere yngre medlemmer, og da særlig kvinner. Foreningen er ved et generasjonsskifte og en viktig oppgave blir å stimulere landets lokalforeninger til å arrangere seminarer og møter med appell til de under 30 år. Oslo Forsvarsforening og utviklingen der er et godt eksempel på at forsvars- og sikkerhetspolitikk og samfunnssikkerhet har appell.

– I tillegg er det viktig å merke seg at om ca. ett år vil Regjeringen legge frem en proposisjon om Forsvaret. Norges Forsvarsforening har i denne sammenheng en viktig rolle når det gjelder å sikre at vi får et sterkere Forsvar som kan møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Annekteringen av Krim, situasjonen i Ukraina, de mange russiske grensekrenkelsene i Europa, og ikke minst opptrappingen av russiske militære kapasiteter tilsier det. Det er nå helt nødvendig at de europeiske landene styrker sine forsvar, og Norge er ingen unntakelse. De truslene vi står overfor i dag – ikke minst i det sivile samfunn – nødvendiggjør også sterkere satsing på samfunnssikkerheten her i landet. Vi ønsker i denne sammenheng et bedre samarbeid mellom de etater og instanser som ivaretar borgernes sikkerhet.

– Jeg er stolt og glad for den tillit som er vist meg fra våre foreninger rundt omkring i landet. Norges Forsvarsforening har 70 lokale foreninger som viser et betydelig engasjement og som spiller en viktig rolle i norsk politikk. Jeg skal gjøre mitt for å styrke denne rollen ytterligere, sier Myraune.

På landsmøtet ble forøvrig disse valgt inn i foreningens presidentskap:

Visepresident Oddbjørn Sve, Trøndelag Forsvarsforening
Halvard Kleven, Nedre Hallingdal Forsvarsforening, gjenvalg
Lars Schelin, Nordre Vestfold Forsvarsforening, gjenvalg
Jørgen Bjerkestrand, Bergens Forsvarsforening, ny
Ingrid Aune, Norges Forsvarsforening, ny
Lars Boye Echroll, Tromsø Forsvarsforening, ny
Hanne Senstad, Hedemarken Forsvarsforening, ny