Norge er i ferd med å tilpasse seg en ny militær virkelighet. ​​​Forsvaret har signert en svært viktig beredskaps- og logistikkontrakt med den norskeide Wilh. Wilhemsen-gruppen. Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet. ​

– Sikkerhetssituasjonen har endret seg og vi må tenke helt nytt. Beredskapskontrakten vil styrke Forsvarets reaksjonsevne og Wilhelmsens logistikkleveranser vil ha en vesentlig betydning for vår forsvarsevne, sier forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen.​​

Kontrakten gir Forsvaret anledning til å trekke på ressurser fra en solid sivil logistikkaktør, som blant annet eier omtrent 30 prosent av verdens flåte for frakt av store kjøretøy.

Norsk næringsliv har ressurser, bemanning og infrastruktur som gjør dem til en viktig strategisk samarbeidspartner for Forsvaret i nasjonal krisehåndtering. Dette er første gang Forsvaret inngår en så viktig og omfattende beredskapskontrakt med en sivil næringslivsaktør.

NorSea Group, som eies 40 prosent av Wilh. Wilhelmsen-gruppen, har en solid infrastruktur med forsyningsbaser langs hele norskekysten og lang erfaring med å lede store logistikkoperasjoner.

– Vi ser frem til å samarbeide med Forsvaret om viktige oppgaver fremover. NorSea Groups erfaring og kompetanse innen logistikkunderstøttelse er meget høy, sier John Stangeland, administrerende direktør i NorSea Group.

Heimevernets landsdekkende oppgaver ved nasjonal krisehåndtering er kanskje viktigere enn på lang tid. Beredskaps- og logistikkontrakten innebærer at NorSea Group blir ansvarlig for oppsetting og forsyning av Heimevernet ved nasjonal krisehåndtering. Dette betyr i praksis at HV-soldater slipper å reise for egen maskin, gjerne over lengre avstander, til HV-distriktets lager/depot for å gjøre seg klare til strid. Dette ble øvet flere ganger i 2014, og skal ytterligere øves og evalueres i tiden som kommer.

– Beredskapskontrakten vil gjøre Heimevernet klar til å løse oppdrag raskere enn før, og styrker dermed Heimevernet sin relevans, sier forsvarssjefen.