Statsminister Erna Solberg lover NATO å fly mer over havområdene i nord for å overvåke russiske seilinger – med de samme flyene som forsvarssjefen foreslår å fase ut om få år, skriver VG.

Regjeringen vil neste år bruke 30 millioner kroner mer til flytid for de seks maritime overvåkningsflyene som passer de enorme havområdene langs Norskekysten og i Barentshavet.

– Vi ser at Russland har bedre våpen og fartøyer, og kan gjøre mye mer komplekse operasjoner. Det er mer aktivitet. Alle vet at disse havområdene er viktig. Derfor har vi lagt inn mere tid for Orion-flyene i luften neste år, sier Erna Solberg til VG.

Dette er de samme flyene som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, i sitt fagmilitære råd til regjeringen, vil legge ned og erstatte med færre og mindre overvåkningsfly, og med satellittovervåkning.

Mandag morgen møtte Erna Solberg den store konferansen for NATOs parlamentarikerforsamling. Enda en gang forsikret hun at Norge tar ansvaret for overvåkning av havområdene – men uten å nevne forslaget om å skrote hele flyflåten med base på Andøya.

– Vi øker våre investeringer i havovervåkning, både overvåkning av ubåter og vår evne til maritim patruljering, Det vi har på den andre siden av grensen, er den største flåten Russland har av strategiske ubåter, sa Solberg til parlamentarikerne fra NATOs medlemsland.

Sverre Myrli, Aps forsvarspolitiske talsmann, er i den norske delegasjonen til det store NATOmøtet. Han er uhyre skeptisk til forslaget om å sette flåten av Orion-fly på bakken om noen år:

– Det er veldig rart om kyst- og havnasjonen Norge ikke skal fly med maritime overvåkningsfly for å passe disse områdene, sier Myrli til VG. Hvis vi ikke skal bruke disse overvåkningsflyene – hvordan skal vi da passe på de enorme havområdene, spør han.

Men Erna Solberg sier til VG at regjeringen nettopp har fått forsvarssjefens fagmilitære råd, og har ikke begynt å ta stilling til dem:

– Vi har akkurat fått rådet fra forsvarssjefen. Jeg kan ikke kommentere hver bit i forslaget, men vi må ha kapasitet til å følge med i disse områdene. Om det er godt nok å bruke mindre fly og satellitter slik han foreslår, kan ikke jeg på stående fot svare på. Vi mener i hvert fall i dag at vi skal bruke disse kapasitetene mer, sier statsministeren.

-Men når du ikke langt i å overprøve forsvarssjefens råd nå, ved å fly mer?

– Forsvarssjefen vil ikke legge ned overvåkningen, men foreslår andre metoder. Hva vi ender opp med, det vet jeg ikke nå. Vi skal gjøre våre selvstendige vurderinger. Men vi har nylig forlenget levetiden til disse flyene, for å nettopp kunne bruke dem videre, sier Solberg.

Ut over det fagmilitære rådet har forsvarssjefen laget en prioritert liste over utstyr han ønsker segut over det fagmilitære rådet, men det forutsetter at han får mer penger. På toppen av denne ønskelisten står anskaffelse av nye maritime overvåkningsfl, påpeker VG i artikkelen.