Lytt til advarslene, Forsvaret må ikke svekkes, skriver Adresseavisa i en leder. – Det er flere årsaker til at politikerne bør tenke seg grundig om. I en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det et lite klokt signal å bygge ned vår forsvarsevne. Jagerflyene er en enormt dyr investering, men det kan koste Norge enda mer å ikke følge den opp, skriver avisen.

– Tirsdag holdt Forsvaret, Forsvarsdepartementet og flyprodusenten Lockheed Martin en omfattende avduking av det aller første norske kampflyet av typen F-35. Norge har til sammen bestilt 52 fly, et innkjøp ventet å koste 66 milliarder kroner. Men avdukningen var knapt over før lekkasjer fra forsvarssjefens fagmilitære råd la en demper på feststemningen, heter det i artikkelen.

NRK kunne fortelle at forsvarssjefen legger opp til å kutte innkjøpet med ti fly hvis ikke forsvarsbudsjettene økes betydelig i årene som kommer. Forsvarssjefen mener at politikerne må bevilge hele 180 milliarder kroner ekstra over tjue år for å få det forsvaret de ønsker seg – inkludert de nye kampflyene av typen F-35. Det ligger an til at regjeringen må øke forsvarsbudsjettet betydelig eller kutte kraftig i baser og avdelinger.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen. Han spår at kjøpet av nye jagerfly kan bli den største investeringsskandalen i norgeshistorien. Diesen frykter at dyre fly vil bli stående på bakken fordi Forsvaret ikke har råd til å bruke dem. -Det er ren matematikk å regne ut hvor mange fly, eller rettere sagt hvor få fly, vi vil ha i drift om 10-15 år om ikke politikerne gjør et fundamentalt forsvarsøkonomisk taktskifte, uttaler Diesen til NRK.

Selv om både Diesen og forsvarssjefen har sine grunner til å beskrive situasjonen så dystert som de gjør, er det all grunn til å lytte. I mange år har budsjettene ikke holdt tritt med kostnadsutviklingen i forsvarssektoren. Diesen sier rett ut at med den farten nedbyggingen skjer, vil det ikke ta mer enn 10-15 år før helheten i forsvarsstrukturen faller sammen. Han kaller det en styrt avvikling av Forsvaret.

Det er flere årsaker til at politikerne bør tenke seg grundig om. I en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det et lite klokt signal å bygge ned vår forsvarsevne. Vi vet lite om hvordan situasjonen i Russland utvikler seg. Russland har allerede vist at de kan og vil okkupere naboland og har i dag stridsstyrker i Ukraina. Det er ikke utenkelig at Russland kan bruke militære maktmidler i nordområdene.

Jagerflyene er en enormt dyr investering, men det kan koste Norge enda mer å ikke følge den opp. Det er meningsløst å investere i fly uten å ha råd til å øve eller holde dem i drift. Det må også være tilstrekkelig mannskap til å drifte andre deler av Forsvaret. Når man over tid bygger ned kompetanse, kan man ikke forvente å få den raskt tilbake. Det er verdt å minne politikerne om at Stortinget med stort flertall har vedtatt investeringen. Det må de også ta konsekvensen av, heter det i lederen.