Stortinget vedtok i 1959 at norskproduserte våpen og ammunisjon ikke skal selges til områder der det er krig eller fare for krig, derfor er det blant annet beskyttelsesutstyr til de ukrainske styrkene Norge nå sender. En rekke land støtter Ukraina ved å sende våpen, i Norge pågår det en debatt om hvor fornuftig det er.

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Marie Eriksen Søreide uttaler i ettermiddag til VG at Høyre er åpen for å diskutere om Norge skal bidra med våpen og ammunisjon til Ukraina.

Etter det TV 2 får opplyst skal det militære utstyret Norge så langt har besluttet å sende til Ukraina dreie seg om fem tusen hjelmer, 1500 skuddsikre vester, ti-tusen liggeunderlag, to tusen soveposer, 15 tusen feltrasjoner og ett tusen vernemasker.

Ifølge meldinger fra nyhetsbyråene er det nå 27 land som sender våpen og andre forsyninger til Ukraina, i form av ammunisjon, pansergjennomtrengende våpen, luftvernskyts og medisinske forsyninger.

TYSKLAND OVERRASKER
Det mest overraskende er kanskje Tyskland, som først sendte hjelmer til landet, men snudde etter å ha blitt sterkt kritisert for det. Nå har Tyskland til manges glede besluttet å forsyne Ukraina med det de betrakter som langt mer nyttig, nemlig 500 Stinger-raketter og 1000 panservernvåpen. Stinger-raketter er bærbare og målsøkende og kan brukes til å skyte ned fly og helikoptre. Panservernraketter brukes i hovedsak mot stridsvogner og andre pansrede kjøretøy.

Tyskland har tidligere opplyst at det ikke vil bli gitt tillatelse til å åpne gassrørledningen Nord Stream 2, som etter planen skulle frakte gass direkte fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Samtidig har Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholtz erklært at Tyskland vil øke sitt forsvarsbudsjett til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt, noe som nærmest var utenkelig for kort tid siden. Det innebærer grovt sett en dobling av det tyske forsvarsbudsjettet.

EN MILLIARD DOLLAR FRA USA
Ukraina får 350 millioner dollar i militær bistand, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken. Nå kommer også den tredje pakken med våpen fra USA, som da tilsammen har gitt over en milliard dollar det siste året.

Til Klassekampen sier folkerettsekspert Cecilie Hellestveit at Norge bør unngå å sende våpen til Ukraina. Hellestveit er blant annet kritisk til Venstre som søndag kalte inn landsstyret til et digitalt møte for å diskutere om de ville fremme forslag om å tillate eksport av våpen.

– I en krigssituasjon må man veie sine virkemidler med omhu. Det er behov for en god analyse av konsekvensene, sier Hellestveit til avisen.

VENSTRE STERKT UT
Venstre er vel det partiet som har gått sterkest ut:

– Norge har våpen som Ukraina kunne ha trengt, for eksempel panservernraketter, sier Venstre-leder Guri Melby. Hun mener regjeringen allerede har endret regelverket gjennom å si ja til at norsk ammunisjon kan videreselges til Ukraina.

Melby var også tilhenger av å stenge norsk luftrom for russiske fly, noe regjeringen nå har besluttet.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen forsvarer Norges beslutning om ikke å sende våpen med at Ukraina konkret har bedt om hjelmer og vester.

– Vi vil vurdere eventuelle andre behov fortløpende, sier Enoksen til VG.

UNGE HØYRE FØRST UT
Unge Høyre er blant dem som var aller tidligst ute med å kritisere Norge for ikke å sende våpen. De mener reglene er for strenge og har gått inn for enten å endre loven, eller at det blir gitt midlertidig dispensasjon.

– Ukraina blir angrepet fordi de kjemper for mange av de rettighetene vi tar for gitt. Retten til å velge alliansepartnere, retten til demokrati og retten til ytringsfrihet. Det bør være åpenbart at vi kan selge våpen til et land som kjemper for våre verdier, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til NTB.

Det er etterhvert mange som nå går inn for at også Norge sender våpen til Ukraina, også i media.

– Ukraina trenger ikke fagre ord, de trenger norske våpen skriver for eksempel Morten Myksvoll, som er kommentator i Bergens Tidende.

SVERIGE OG DANMARK
Den svenske regjeringen har vedtatt et forslag om å sende militært utstyr, blant annet 5.000 panserskudd, melder statsminister Magdalena Andersson.

– Mitt første og siste spørsmål som statsminister er hva som best tjener sikkerheten til Sverige og det svenske folket. Min konklusjon er at vår sikkerhet er best tjent med at vi nå støtter Ukrainas evne til å forsvare seg mot Russland, sa Andersson på en pressekonferanse søndag kveld.

Danmark har besluttet å sende 2.700 panservernvåpen til Ukraina.

– Vi er parate til å levere våpen. Vi har besluttet å donere opptil 2.700 panservernvåpen til Ukraina. Det er våpen de kan bruke til selvforsvar mot pansrede kjøretøy, sa statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse søndag kveld.

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Marie Eriksen Søreide uttaler nå til VG at Høyre er åpen for å diskutere om Norge skal bidra med våpen og ammunisjon til Ukraina.

 

Bildet (Forsvaret): Soldater fra Telemark bataljon under øvelse med Javelin. FGM-148 Javelin er et amerikansk panservernmissil som erstattet den tidligere M47 Dragon i USAs forsvar. Det baserer seg på «fire-and-forget»-prinsippet, hvor operatøreren kan avfyre et missil mot et mål, for så å forlate stedet, eller avfyre neste missil mot et annet mål.


Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.