Nå har også Sveriges Riksdag godkjent en avtale med USA om betingelsene for at amerikanske styrker skal operere innenfor svensk territorium. Finlands riksdag og Stortinget i Norge har allerede godkjent en tilsvarende avtale, mens Folketinget i Danmark trolig vil godkjenne avtalen med USA til høsten.

– I virkeligheten dreier alt seg om bilaterale avtaler, sier professor Janne Haaland Matlary til Norges Forsvarsforening.

Avtalen er en såkalt DCA-avtale, Defence Cooperation Agreement, og regulerer blant annet spørsmål som amerikanske styrkers juridiske status, tilgang til baseområder og forhåndslagring av materiell. Norge har fra før en avtale om forhåndslagring. Derfor har den avtalen Norge inngikk med USA (SDCA) en ekstra S i betegnelsen, som står for supplementary.

STYRKER INTERESSEN
– Fra de nordiske lands side er dette noe man virkelig ønsker seg, for det binder USA tettere til våre land og styrker amerikansk interesse for dem. Dette er den type ‘allianse i alliansen’ som de fleste land streber etter, fordi USA er den aller viktigste sikkerhetsgarantisten i NATO, fortsetter professor Haaland Matlary.

Matlary understreker at avtalen med USA gjelder omforent bruk av en rekke norske baser, tilsvarende i andre land i Norden. Dette er altså ikke permanente baser for USA i våre land, men en rettighet for USA til å bruke våre baser dersom det trengs.

Polen har f eks valgt en annen modell for sin allianse med USA, med amerikanske soldater permanent stasjonert der. De nordiske land ønsker ikke dette, men en plan for assistanse i en truende situasjon der amerikanske styrker meget raskt kan komme på plass.

HURTIG TIL UNNSETNING
I Sverige ble avtalen vedtatt med 266 mot 37 stemmer, mens 46 avsto fra å stemme. For at avtalen skulle godkjennes i Riksdagen, krevde den to tredels flertall. I Sverige gir avtalen USA tilgang til 17 militærbaser over hele Sverige.

Bakgrunnen for avtalen er at USA hurtig skal kunne komme Sverige til unnsetning ved en krise. Den skal også gi Nato bedre evne til å forsvare Baltikum.

Generalløytnant (p) og president i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug ser også svært positivt på avtalen:

BINDER NORDEN SAMMEN
– Avtalen binder hele Norden sammen og gjør det mulig for amerikanske stridskrefter å kunne opere ut fra et stort antall baser, noe som gir økt fleksibilitet og større utholdenhet over tid, sier Dalhaug.

– Dette betyr selvsagt at det er med USA vi integrerer oss mest. Det betyr at dette er noe vi ønsker – akkurat som de fleste andre i NATO, inkludert London, sier professor Matlary.

Det er her vi ser aksen Norden-London-Washington, sier hun.

FUNDAMENTALE INTERESSER
– Dette dreier seg om fundamentale strategiske interesser for det maritime, beskyttelse av forbindelseslinjene på sjøen, atomubåter, forsyning til kysten vår etc., sier professor Matlary som ikke legger skjul på at det ligger en tøff sannhet i strategien:

– Det er lettere å tenke at det bilaterale ikke er det alt egentlig dreier seg om. Men det er det, sier Matlary.