I forslaget til revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet med 738,8 millioner kroner, til 51 984 millioner kroner. Politiet får mer til kjøretøy og utstyr i politidistriktene.

Forsterket operativ evne
Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets logistikkorganisasjon med 114,3
millioner kroner til økning av beredskapsbeholdninger og reservedelslagre og å styrke materiellinvesteringer med 265 millioner kroner for å styrke den operative evnen.

Mer til kampen mot ISIL
Videre vil regjeringen forlenge Norges bidrag i den internasjonale koalisjonen mot ISIL og forlenge de to operasjonene i Irak og Jordan med ett år. Disse styrkebidragene, som begge er deler av en større internasjonal styrke, inngår i Operation Inherent Resolve. I den forbindelse foreslår regjeringen en styrkelse av forsvarsbudsjettet med 94 millioner kroner.

Mer til grensekontroll i Midddelhavet
Siden sommeren 2015 har Norge bidratt til EUs grensekontrolloperasjoner i Middelhavet, operasjon Triton. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 12,7 millioner kroner for å forlenge det norske bidraget til operasjon Triton i det sentrale Middelhavet.

Forsterker samarbeidet med US Marines
Da Stortinget i 2006 godkjente den fornyede avtalen med USA om forhåndslagring og forsterkning av Norge, var det enighet om at avtalen åpnet for utstrakt amerikansk øving og trening i Norge. I oktober 2016 besluttet regjeringen å etablere en prøveordning med en amerikansk rotasjonsstyrke på Værnes.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 10 millioner kroner for å legge forholdene til rette for gjennomføringen av prøveordningen i 2017.

Politiet får mer utstyr
Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til investeringer i kjøretøy og utstyr i politidistriktene.

 

Foto: Forsvaret