Gro Harlem Brundtland er blant tidligere europeiske ledere som krever at NATO-sjef Jens Stoltenberg umiddelbart setter seg ned med Russland for å redusere faren for en militær konfrontasjon i Europa. Det er VG som skriver dette.

Gro og 74 andre europeiske ledere er så bekymret for en militær konfrontasjon mellom NATO og Russland, at de krever at Stoltenberg ser bort fra det frossede forholdet til Russland og lager en avtale som kan minske faren for krig. I et opprop som ble publisert tirsdag formiddag av tenketanken European Leadership Network, krever en rekke prominente europeere at at NATO Russland-rådet blir hasteinnkalt for å forhandle fram regler som skal øke sikkerheten i luften og til havs, etter er rekke nesten-hendelser det siste året.

To tidligere generalsekretærer NATO, Javier Solana fra Spania og nederlenderen Jaap de Hoop Scheffer, er blant underskriverne av oppropet sammen med Gro Harlem Brundtland, den tidligere norske statsministeren og Ap-lederen.

Også Russlands tidligere utenriksminister Igor Ivanov har stilt seg bak kravet, sammen med tidligere utenriksministere og forsvarsministere fra en rekke europeiske land. Det er Jens Stoltenberg, i egenskap av NATOs generalsekretær, som formelt leder NATO Russland-rådet.

Rådet har ikke hatt formelle møter siden NATOs utenriksministere suspenderte alt praktisk sivilt og miitært samarbeid mellom NATO og Russland 1.april 2014 i protest mot Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina. Før det møttes rådet minst en gang i måneden.

Rådets hjemmeside i NATO har heller ikke vært oppdatert siden kontakten mellom NATO og Russland ble frosset i fjor.

Underskriverne av oppropet krever at NATO, på vegne av medlemslandene og partnerland som Sverige og Finland, blir enige om en avtale etter mønsterfra en lignende avtale mellom USA og Kina i 2014.

De krever at NATO og Russland etablerer trafikkregler til havs og i luften, blant annet prosedyrer om hvordan fly og fartøyer fra de to landene skal kommunisere med hverandre.

De krever også bedre regler om foryhåndsvarsling av både øvelser og prøveskytinger av våpen, spesielt i områder der militære skip eller fartøyer fra motsatt side kan befinne seg.