I dag vil generalene Yngve Odlo og Stanislav Maslov lede det første protokollmøte mellom FOH og FSBs Grensedirektorat siden oktober 2019. Koronapandemien har gjort det krevende å gjennomføre fysiske møter de seneste to årene.

Denne formen for samarbeid har pågått siden grenseavtalen mellom Russland og Norge ble enig om det i 1949. Temaet er konkrete utfordringer innen grensesamarbeid, redningstjeneste og fiskeriforvaltning.

– Det er fortsatt enighet mellom delegasjonene om at utfordringene i Barentshavet, Norskehavet og på landegrensen må løses ved hjelp av åpne kommunikasjonskanaler og en videreføring av de avtaler som er inngått mellom Norge og Russland, heter det i en pressemelding som er sendt ut i anledning møtet.

Fiskerisamarbeidet strekker seg tilbake til midten av 1970-årene og bygger på at Norge og Russland forvalter en felles ressurs i Barentshavet.

I dag favner «Kystvaktsamarbeidet» både fiskeri, fiskerikontroll, og maritime safety-forhold som SAR (søk og redning), oljevern, trafikkovervåkning og gjensidig varsling og utveksling av informasjon om elementer som kan utgjøre en trussel mot felles interesser (ressurser, miljø, ulovlig virksomhet).

Fra 1994 og frem til i dag har samarbeidet med FSBs Grensedirektorat utviklet seg mye. Det gjennomføres tre årlige møter mellom FOH og Grensedirektoratet i Murmansk. I tillegg gjennomfører Kystvakten utveksling mellom Kystvaktens operasjonssenter på Sortland og Situasjonssenteret til FSB i Murmansk.

Utveksling av inspektører til havs mellom den norske og russiske Kystvakten gjennomføres også årlig og retningslinjene for denne aktiviteten er nedfelt i memorandumet som er signert mellom norske og russiske fiskeri myndigheter, siste gang signert i 2018.

Bildet (NTB): Fra en minnemarkering om bord på fregatten Helge Ingstad rett nord av Nordkapp i 2011.