Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får redusert med ytterligere 20 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett.

– Det er et betydelig kutt. Med denne reduksjonen på toppen av øvrige kutt de siste årene, er styrkingen av DSB etter 22. juli 2011 – totalt 45 millioner kroner – reversert. Hvilke konsekvenser budsjettreduksjonen får, må vi nå sette oss ned og kartlegge, men det er liten tvil om at kuttet vil medføre en krevende omstilling og omprioriteringer, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på direktoratets egen hjemmeside.

– Vi må nok snu noen steiner, og kutte ned på noen ambisjoner for at dette skal gå, sier assisterende direktør Per Brekke i DSB til NRK Vestfold. Han lover at kuttene ikke skal gå ut over direktoratets hovedoppgave, samfunnssikkerheten.

Ifølge Dsbs egen hjemmeside foreslår regjeringen å bevilge 18,9 millioner kroner tilny fagskole for brann- og redningspersonell. – Beløpet er identisk med Dsbs behov første prosjektår, og skal brukes til å utvikle det faglige innholdet i utdanningen. Regjeringen foreslår også å bruke 12,2 millioner kroner på nytt utstyr til Sivilforsvaret i 2017, skriver DSB.