Russland uttrykker misnøye med med norsk Svalbard-politikk. I et brev til Utenriksdepartementet anerkjenner Russland Norges suverenitet over øygruppen, men uttrykker samtidig at man ikke er fornøyd med måten Norge forvalter traktaten.

I brevet, som er undertegnet Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, minnes det om at at Norge skal opprettholde «lik fri tilgang» til øygruppen, og muligheter til å drive økonomisk virksomhet på samme vilkår, slik det er nedfelt i traktaten.

«Som det eneste landet i tillegg til Norge har Russland i årevis hatt økonomiske aktiviteter på Svalbard, og vi har ikke til hensikt å begrense tilstedeværelsen vår. Derimot er det langsiktige planer om å styrke, diversifisere og modernisere dem», skriver Russlands utenriksminister Lavrov, og ber om samtaler mellom Russland og Norge.

Ikke bilaterale samtaler
– Vi vil ikke ha bilaterale konsultasjoner med Russland om Svalbard, sier statssekretær Audun Halvorsen til nettavisen High North News. Han minner om at Russland har fremsatt lignende henvendelser tidligere.

Det likevel verdt å merke seg at utspillet kommer samtidig som Russland markerer seg sterkere i Arktis. Russland gjennomfører stadig militære øvelser i området, mens NATO gjennomfører flåteøvelser i regionen neste måned.

Overfor Bergens Tidende bekrefter professor Geir Hønneland, som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og professor ved Nord Universitetat at innspillet fra Lavrov ikke representerer noe nytt. Han peker på at Norge og Russland selv under den kalde krigen hadde et pragmatisk samarbeid rundt Svalbard og fiskerisonene.

Begrensninger
Russland spesielt bekymrer seg for er det de mener er begrensningene som er pålagt bruk av russiske helikoptre, ulovligheten i opprettelsen av fiskevernsonen og kunstige utvidelser av naturvernsoner for å begrense økonomisk aktivitet, heter det i meldingen fra Lavrov. Russland har i dag en helikopterbase på Kapp Heer i tilknytning til gruvesamfunnet i Barentsburg.

Russland forlanger også at Norge respekterer de 44 traktatlandenes «rettigheter og legitime interesser» i det strategisk viktige området mellom Russland og Nord-Amerika.

Svalbardtraktaten (kilde: Store norske leksikon):
Svalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer Norge suvereniteten over Svalbard, men med visse begrensninger når det gjelder militæranlegg og retten til å drive næringsvirksomhet.

Traktaten ble inngått 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925.

Traktaten slår fast Norges «fulle og uinnskrenkede høihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og norske lover og regler gjelder for området.

Samtidig er det full anledning for borgere av alle signatuarlandene til å bosette seg og å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske i området. Norge forplikter seg til å ikke opprette eller tillate opprettet noen «flåtebasis» eller «befestning» i traktatområdet, og området må heller aldri utnyttes i «krigsøiemed»

Foto: Forsvaret