I en pressemelding regjeringen har sendt ut i dag heter det at «regjeringen øker støtten til norsk produksjonskapasitet for ammunisjon og missiler til ca. en milliard kroner». Dette er ikke en riktig fremstilling. Den økningen regjeringen refererer til, går til det europeiske programmet ASAP. Det betyr ikke uten videre at Nammo får glede av pengene, Nammo må søke om støtte som alle andre.

I pressmeldingen heter det at støtten til norsk industri gjennom ASAP vil bidra til at vi kan fortsette med å støtte Ukraina, samtidig som vi bygger opp vår egen beredskapsevne.

Forholdet er imidlertid at hvis økningen hadde gått direkte til Nammo, og ikke gjennom fondet, så ville det ha fremstått som et direkte bidrag til opprettholdelsen av Nammos markedsandeler i Europa. Nammo har lenge signalisert behovet for direkte, statlig støtte, for opprettholdelse av markedsandelene i et marked der behovet er enormt.

UTVIDELSE
Den støtten regjeringen nå informerer om, skal være en utvidelse av støtten på 690 millioner kroner som regjeringen opplyste om midten av forrige måned. 190 av millionene går til kontingent for programmet, mens 500 millioner er midler som i neste omgang skal fordeles til virksomheter i Europa som ønsker å utvide sin produksjonskapasitet.

Det er altså ikke opp til Norge å avgjøre hvem som skal ha pengene, og det er ikke på noen måte ensbetydende med at «regjeringen øker støtten til norsk produksjonskapasitet», slik det så flott heter i pressemeldingen.

Presidenten i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug, har tidligere stilt seg kritisk til at regjeringen ikke gjør mer for å støtte norsk ammunisjonsproduksjon. I en uttalelse sa han at å sende pengene direkte til ASAP ikke bidro til å gjøre mer for å sikre Nammos markedsandeler innen ammunisjonsproduksjon.

OPPOSISJONEN KRITISK
Opposisjonen på Stortinget har også har vært kritisk til at regjeringen ikke gir mer i direkte støtte over statsbudsjettet.

I alternativt budsjett foreslo Høyre å øke det direkte tilskuddet til Nammo med 400 millioner kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag. Venstre på sin side ville øke regjeringens forslag med 1,1 milliard, mens Fremskrittspartiet ville ha en økning til formålet på 780 millioner kroner.

Det er altså bred enighet blant opposisjonspartiene om at i en situasjon med krig i Europa, og etter at mange land har redusert sine lagre, blant annet av artilleriammunisjon, så må Nammo tilføres investeringsmidler direkte. Ikke bare for å bidra til å dekke det enorme behovet, men også for at Nammo skal kunne opprettholde sin markedsposisjon.

Det er er enormt behov for å øke produksjonen av artillerigranater i Europa:

– Med dagens produksjonskapasitet i Europa vil det minst ta 40 år å produsere det antall artillerigranater NATO og Ukraina har bruk for. Konsekvensen av for liten produksjonskapasitet er en europeisk forsvarskrise, sa administrerende direktør i Nammo, Morten Brandtzæg under Stortingets høring om statsbudsjettet for 2024.

Foto (NTB): Nammo