Justisminister Anders Anundsen (Frp) lover nå å opprette to arbeidsgrupper som skal ha til oppgave å klarlegge ansvarsforholdene når det gjelder å forebygge digital sårbarhet. Dette kom frem i høringen om mobilspionasje i Stortinget onsdag.

Anundsen innrømmet at dette er komplisert. Hvis det er utenlandsk etterretning eller utenlandske stater som står bak, så er det PSTs ansvar. Hvis det er organiserte kriminelle ligger ansvaret hos politiet. Generelt er det kommunikasjonsmyndighetene som har ansvaret, sa Anundsen.

Statsråden bekreftet at PST selv ved flere anledninger har lett etter falske basestasjoner i områder i og utenfor Oslo uten at noe er avdekket.

I en kommentar i Aftensposten sier redaktør Per Anders Madsen at avlyttingssaken ikke bare handler om å avklare omfanget av mulig mobilovervåking, men like mye om hva ulike myndigheter på ulike tidspunkter har gjort, eller ikke gjort for å avdekke slik spionasje, hvilke etater som skal gjøre hva, og hvilke holdninger de er styrt av.

Han presiserer at det ikke har vært myndighetene, men Aftenposten som har satt mobilpovervåking ved landets maktssentra på dagsorden og advarer mot forsøk på å frigjøre de ansvarlige instanser for ansvar.