Det går mot et nytt forsvarsopprør i Høyre når landsmøtet starter til helgen. En rekke fylkeslag i partiet forlanger nå at Høyre i regjering realiserer toprosentløftet, det vil si øker forsvarsbudsjetet til to prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024. Erna Solberg vegrer seg og mener pengene må gå til andre ting.

Kravet fra grasrota i Høyre kommer fra blant andre fylkeslagene i Oslo, Trøndelag, Østfold, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark. Norge, ved statsminister Erna Solberg, forpliktet seg i 2014 til å arbeide for at vi skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2024. I dag bruker vi 1,56 prosent og de prognosene Forsvarsdepartementet har lagt frem viser at vi i dag faktisk kommer til bevege oss bort fra
toprosentmålet mot 2024.

Statsminister Solberg forsvarer seg ved å hevde at hun aldri har sagt at vi skal nå toprosentmålet i 2024.

– Det vi sa i Wales var at vi skal bevege oss mot det målet, og det gjør vi, sier Solberg til Dagbladet.

– Jeg mener vi må se en helhet i offentlig pengebruk, vi kan ikke sette én sektor foran alt annet. Vi skal også bygge ut veier, togskinner og helsetilbud. I tillegg står landet i en økonomisk situasjon som krever flere jobber i privat sektor for å klare omstillingen. Da kan vi ikke svekke konkurransekraften ved å bruke for mye penger i offentlig sektor, sier statsministeren.

– Det aller viktigste nå er at vi klarer å finansiere rammen Forsvaret har. Det er noe Norge ikke har fått til på lenge, noe vi skal være svært fornøyd med. Vi har snudd trenden og finner mer penger til å fornye Forsvaret for hvert år.

I tillegg til toprosentmålet vil også andre deler av Forsvaret bli gjenstand for debatt på Høyres landsmøte, deriblant helikopterkapasiteten.

Foto: Forsvaret