Norges Forsvarsforening har invitert forvarsminister Ine Eriksen Søreide til å utdype de forsvarspolitiske utfordringer Norge står overfor idag. Vi har samtidig bedt flere av Norges fremste forsvarsanalytikere om å kommentere hvilke konsekvenser utfordringene har for utformingen av fremtidens forsvar.