Også i år er Norges Forsvarsforening aktiv under Arendaluka med intervjuer, debatter og andre arrangementer. Hvis du ikke har anledning til å delta, kan du følge intervjuet med forsvarsministeren og debatten med norske forsvarspolitikere på nett.

I løpet av de siste månedene har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg vesentlig, noe som i hovedsak skyldes Russlands overfall på Ukraina. Få trodde det var mulig at Putin og Russland skulle nekte Ukrainas soleklare rett til selv å bestemme over sin egen skjebne.

Krigen i Ukraina har fått oss til å tenke oss om også når det gjelder vårt eget forsvar som gjennom en rekke år har vært underdimensjonert og underfinansiert. Mange militære kapasiteter er levert de senere årene, eller blir levert de nærmeste år, men likevel er det mangler, både når det gjelder tilgangen på ammunisjon og personell, samtidig som flere viktige fremtidige innkjøp fortsatt er uavklart.

Spørsmålet er hvor godt beskyttet Norge er når alt kommer til alt?

Om ett år vil forsvarssjefen legge frem sitt fagmilitære råd for regjeringen, en regjering som gjennom Hurdalserklæringen har bekreftet at den vil satse på Forsvaret. Det har imidlertid ikke vært tradisjon i å imøtekomme forsvarssjefens anbefalinger.

Hva kan vi forvente oss fremover, i en tid med skjerpet sikkerhetspolitisk klima.

VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER


Denne QR-koden viser deg vei til Arendals Sjømandsforening, som for anledningen er omdøpt til Forsvarets og sikkerhetspolitikkens Hus.

Hvis du ikke har anledning til å være tilstede på møtene, kan du følge dem på denne adressen: https://youtu.be/r–qSJSk8bw


Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, mandag 1430 – 1600 i Forsvars og sikkerhetspolitikkens Hus, 3. etasje.


Politikerdebatt om Forsvaret onsdag 1030 – 1200 i Forsvars og sikkerhetspolitikkens Hus, 3. etasje.