Far og fem sønner ble arrestert av Gestapo. En sønn ble henrettet på Trandum, fire deportert til konsentrasjonsleire, hvorav en døde under fangenskap. Nå er bysten av den yngste sønnen og bankpioneren Kaare Dyvik på plass i Grimstad – på Dyviks plass, utenfor familiens hjem i Storgaten 10.

På denne adressen holdt familien Dyvik til. Det var her Kaare Dyvik, som høsten 1942 var sengeliggende med lungehinnebetennelse i øverste etasje i Storgaten 10, lyttet daglig til BBC-sendingen fra London på familiens illegale radioapparat. Nyhetene videreformidlet han til Olav Dyvik, som opererte i den indre kretsen til Milorg-sjefen på Sørlandet, bl.a. som XU-leder i Grimstad.

DRAMATISK
Fra denne adressen spilte hele familien Dyvik en rolle i motstandsarbeidet. Det var også fra denne adressen den dramatiske redningen av Milorgsjefen i Arendalavsnittet Tore Tau ble organisert og som medførte at han unnslapp Gestapo og overlevde krigen.

Her holdt også redaksjonen og trykkeriet til den familieeide Grømstadposten til. Olav Dyvik var redaktør for avisen, og mot slutten av 1942 kom den unge slektningen Astrid Dalseid fra Vestlandet til Grimstad for å fungere som assistent i trykkeriet.

Grømstadposten nektet å følge tyskernes påbud om avissensur, noe som førte til at familien i 1940 besluttet å innstille avisutgivelsen, men å fortsette trykkerivirksomheten.

SKULLE KOSTE DYRT
Motstanden mot den tyske okkupasjonsmakten skulle koste familien dyrt. Under Gestapos opprulling av Milorg på Sørlandet ble Kaare Dyvik og fire av fem brødre samt kusinen Astrid Dalseid arrestert.

9. mai 1944 ble redaktør Olav Dyvik skutt på Trandum sammen med sjefen for Milorg på Sørlandet, Major Arne Laudal. Brødrene Oddvar, Kaare, Alv og Einar Dyvik ble sendt til konsentralsjonsleire. Kaare, Alv og Einar Dyvik ble etter krigen befridd fra Sachsenhausen av «De hvite bussene». Oddvar Dyvik ble sendt til «Nacht und Nebel»-leiren Natzweiler, der han døde 25. juni 1944.

TETTPAKKET MED MENNESKER
Ifølge Grimstad Addressetidende var Dyviks plass tettpakket med mennesker som ville hedre Kaare Dyvik og familien for de tap og smerter de måtte gjennomgå under den tyske okkupasjonen.

Ordføreren i Grimstad, Beate Skretting sa det slik:

– Det er med stor glede og ære at jeg står her i dag, i anledning en helt spesiell begivenhet der vi skal avduke en byste av Kaare Dyvik. Hans navn er et kjent navn for de fleste i Grimstad, og familien Dyvik har en spesiell plass i vår bys historie i hvordan familien ble spesielt hardt rammet under 2. verdenskrig, sa ordføreren innledningsvis.

Skretting håpet at  bysten av Kaare Dyvik på Dyviks plass, vil minne oss om Dyviks bidrag til vårt samfunn, og at vi kan bli inspirert til å handle med de samme gode verdiene som Kaare Dyvik representerte.

SAMFUNNSBYGGER
Ved siden av å markere seg som motstandsmann og en forkjemper for gode verdier, var også Kaare Dyvik en respektert bankmann. 1973 besluttet styret i Christiania Bank og Kreditkasse å opprette en heleiet datterbank i Luxembourg, den gang den første norske og nordiske heleide banksatsingen i utlandet. Dyvik ble bedt om å lede etableringen og bygge opp datterbanken, som førte til at flere andre nordiske banker fulgte etter.

FORSONING
Kuriøst nok var det motstandsmannen Kaare Dyvik som i august 2007 tok til orde for at også dikteren og landssvikeren Knut Hamsun, måtte få en byste i Grimstad, noe som vakte oppsikt. Tidligere ordfører Hans Antonsen kunne ved avdukingen av bysten opplyse om at Kaare Dyvik, på vegne av familien, hadde fremmet et ønske om «at de motsetninger som er om å hylle Hamsun, som både var dikter og landssviker, en uløselig knute, måtte bli skrinlagt i fredens og forsoningens navn». I sin tale sa Antonsen også at «Dyvik var opptatt av balanse, han foreslo samtidig at krigsseilerne måtte hedres med et minnesmerke og det samarbeidet vi om og det kom på plass i 2010, og han har også bedt om at motstandsbevegelsen må få en mer synlig plass i Grimstads historie og formidling.»

AVDUKET AV ERIKSEN SØREIDE
Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide hadde fått æren av å avduke bysten av Kaare Dyvik. Hun kunne fortelle at hun ved flere anledninger gjennom årene hadde hatt anledning til å diskutere forsvarsspørsmål med Dyvik.

– Med det som skjer i verden i dag, er det viktig å verne om friheten, ytringsfriheten og pressefriheten, sa Eriksen Søreide.

For litt over ett år siden sa Grimstad kommune ja til å motta en byste av Dyvik, etter forslag fra billedhugger Solveyg W. Schafferer-Sigerus. Bysten gir et strålende portrett av motstandsmannen.

I en artikkel i Grimstad Adressetidende siteres Kaare Dyviks datter, Ellen Kathrine Dyvik slik:

SIN ELSKEDE HJEMBY
– Med denne bysten er Kaare Dyvik tilbake i sin elskede hjemby, foran det som engang var hans lykkelige barndomshjem i Storgaten 10 her på Dyviks plass. Den flotte bysten står i det som da var den nydelige rosehagen til mine besteforeldre, redaktør Dina Dyvik og lærer og redaktør Knut Dyvik. Rosehagen strakte seg langs den hvite husveggen her på det store, vakre, hvite sørlandshuset som var familiens hjem og redaksjonen i lokalavisen Grømstad-posten, forteller Ellen Dyvik.

TROFAST TILSTEDE
– Far var heldig, og fikk et langt liv. I alle år fra 1993 var han til stede her på Dyviks plass på 8. mai. Helt til det siste var han opptatt av at Norge ALDRI MER skulle oppleve å bli invadert og okkupert, og med det miste vår frihet, vårt demokrati og rettsstaten Norge. I dag innebærer Russlands invasjon og krig i Ukraina en alvorlig skjebnetid også for Norge, med den konklusjon at vi må nå ENDELIG investere HER OG NÅ i et sterkt forsvar av vårt land og folk, sier hun videre.

Det hører også med til historien at Kaare Dyvik i et brev til Grimstad forsvarsforening skrev «at Dyviks plass også skulle være viet alle dem som i grimstadområdet hadde vist oppofrende fedrelandssinn under okkupasjonsårene 1940–45». Begrunnelsen for det var at Grømstadpostens trykkeri hadde vært et senter for den organiserte motstands-bevegelsen i dette området.

FORSVARSFOLK PÅ HØYT NIVÅ
Tilstede under seremonien var presidenten i Norges Forsvarsforening, generalløytnant og tidligere nestsjef i Forsvaret Arne Bård Dalhaug og Grimstads egen general og tidligere sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jacobsen. Også lederen for Grimstad forsvarsforening Hans Jakob Kløvstad var tilstede ved seremonien.

Som kilder til denne artikkelen er blant annet brukt Wikipedia og artikler i Grimstad Adressetidende

Foto: Hans Jakob Kløvstad