En av Europas største kampflyøvelser, Arctic Challenge Exercise 2015, vil pågå mellom 25. mai og 5. juni i Nordland og Sør-Troms, samt over Nord- Sverige og Nord-Finland. Øvelsen teller nesten hundre norske og utenlandske kampfly.

ACE 15, som er forkortelsen for øvelsen, har utviklet seg fra en svensk øvelse (Nordic Air Meet) og over grensene. I år deles aktiviteten mellom tre baser, i Bodø i Norge, Rovaniemi i Finland og Kallax i Sverige, skriver Harstad Tidende.

– Den multinasjonale øvelsen ble for første gang gjennomført i 2013, og holdes nå annenhvert år. Selv om Norge, Sverige og Finland er vertsnasjoner, deltar alle deltakernasjonene i planleggingen, noe som bidrar til å bygge vår nasjonale og alliertes evne til å lede luftoperasjoner, sier brigader Jan Ove Rygg, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), og nå også øvelsessjef til avisen.

NAOC leder utførelsen av øvelsen og vil stå for daglig koordinering av all aktivitet, inkludert for de styrkene som opererer fra de finske og svenske basene.

– Formålet er å øve på planlegging, ledelse og utførelse av kompliserte luftoperasjoner i tett samarbeid med NATO. Det unike luftrommet på tvers av landegrensene gjør ACE 15 til en unik treningsarena for å øke interoperabilitet og ferdigheter i alle ledd, sier Rygg. ACE 15 vil bestå av en rekke øvinger blant annet på samarbeidet mellom de tre basene.

– Det blir to flyperioder daglig. Den første fokuserer på trening med enheter på basene og med fly i områdene rundt basene. Denne omfatter skyting med antiluftskyts, lavtflyging og tanking i luften. I den andre perioden samles alle flyene i hovedsak i svensk luftrom, forteller major Trond Ertsgaard på Bodø hovedflystasjon.

Ifølge kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret vil Troms merke noe aktivitet i forbindelse med øvelsen.

– Det blir ikke i veldig stor grad, men vi vil bruke skytefeltet på Setermoen, sier han.

Totalt er 96 jagerfly og 14 støttefly fra ni nasjoner med på øvelsen. Bodø er det norske utgangspunktet for Arctic Challenge Exercise 2015. Men noe aktivitet vil også merkes i Troms.