Nå er det noen som forsøker å få oss til å tro at det er USA, ikke Russland som har bidratt til krigsfrykt.

En hel verden har holdt pusten etter at president Putin la frem sitt ultimatum for Vesten, USA og NATO 17. desember i fjor. Vi har stått overfor et Russland som har forsøkt å presse USA og Vesten til å gi etter for en serie helt umulige krav. Et Russland som gjennom det de har kalt en øvelse mobiliserer over 150.000 soldater langs grensen til Ukraina.

I en kronikk i Politico sa tidligere generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen at «NATO ikke kan forhandle foran munningen på en pistol». Det er egentlig bare Putin som vet om han vil invadere Ukraina, skrev Fogh Rasmussen.

INGEN VET HVA PUTIN TENKER
Vi som har fulgt krisen tett, har også registrert – naturlig nok – at få seriøse kommentatorer har dristet seg til å påstå hverken det ene eller det andre. Nettopp i bevisstheten om at avgjørelsen om et eventuelt angrep sitter i Putins hode. Kanskje har det vært en opsjon, nettopp å angripe Ukraina.

Nå er det ikke lenger slik. Nå står noen frem og bebreider spesielt USA for å ta Putin alvorlig. Nå er det liksom ikke slik at Putin hadde som en mulig intensjon, eller opsjon å gå til angrep mot Ukraina. Dette har hele tiden bare vært en øvelse, et pressmiddel mot USA og Vesten. Man forsøker altså å få oss til å tro at det er USA, ikke Russland som er krigshisseren.

I et intervju med NTB uttaler oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole følgende:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at amerikansk etterretning er med på å hausse opp en krigsfrykt, og spørsmålet er hvilke amerikanske interesser som ligger til grunn for denne tilnærmingen.

Professoren er kjent som en person NRK gjerne tyr til når man skal innhente reaksjoner på samøvelser med allierte på norsk jord, eller mottak av amerikanske og andre allierte kapasiteter. Han mener slike aktiviteter virker provoserende på Russland. I en artikkel nylig beskylder Heier også Norge for å undergrave folkeretten.

«EKSPERTER»
Nå uttaler også «eksperter» seg til Aftenposten: I et større oppslag hevdes det at situasjonen i Ukraina høres mer dramatisk ut enn det den egentlig er. Et sannhetsvitne for dette er Carnegie-forskeren Dmitrij Trenin som sier at det vi har vært vitne til hovedsakelig har vært en informasjonskrig.

Putin har sittet ved makten i over to tiår og har ført en rekke kriger i Tsjetsjenia, på Krim-halvøya, i Syria og i Øst-Ukraina.

– Han har vært hensynsløs, men har alltid vært forsiktig og kalkulert. Han har forsikret seg om at krigene ikke har utfordret stabiliteten på hjemmebane, sier Trenin.

Så da så…

KONFRONTERT
Vår egen utenriksminister Anniken Huitfeldt ble i går intervjuet i Dagsrevyen kl. 19.00. Her blir utenriksministeren konfrontert med hva hun sa i Stortinget tidligere på dagen, at vi fortsatt står overfor en alvorlig situasjon fordi et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående.

I sendingen får hun følgende spørsmål fra programlederen: Hvilke kilder har du for å kunne påstå dette? Har du og Norge egne kilder som tyder på at de kan gå til et snarlig angrep? Eller er dette et ekko fra USA? Putin har jo nå tydelig sagt at han ikke vil gå til angrep på Ukraina.

Her blir det forsøkt å skape en forestilling om at Norge er en slags nikkedukke for USA, og at vi her i landet stoler blindt på amerikansk etterretning. Det faktiske forhold er at vi har en meget solid og oppegående etterretningstjeneste her i landet, som er i stand til å gjøre sine egne vurderinger.

Du trenger ikke være professor for å forstå at det utspillet Putin kom med overfor Vesten 17. desember i fjor, ledsaget av en alvorlig krigstrussel overfor Ukraina, har satt verden og Europa i en akutt og overhengende fare.

Å beskylde USA og Norge for direkte eller indirekte å hisse til krig er å sette saken på hodet.