– NATO er bekymret for Forsvarets manglende militære utholdenhet. Dette ble dokumentert under øvelsen Trident Juncture i Norge sist høst, sier viseadmiral Ketil Olsen i et intervju med Aftenposten i dag. Olsen er stasjonert i NATO-hovedkvarteret i Brussel for å ivareta Norges interesser i alliansen. Nå er det NATO som gjennom Olsen stiller krav til Norge.

Det meste av det Norge hadde av militær kapasitet under øvelsen Trident Juncture gikk med til å motta NATO-forsterkninger, går det frem av intevjuet. Det var lite igjen å slåss med.

– Vi er nødt til å bli mer robuste, vise troverdighet utad og også gi befolkningen en trygghet, fremholder Olsen.

Populært sagt: Norge må skjerpe seg.

NATO er opptatt av at antall kampbataljoner må økes: – Norge må ha kapasitet til både å kunne ta vare på seg selv og samtidig delta på NATO-oppdrag i utlandet.

Samtidig gir NATO klar beskjed om at den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad må erstattes. Norge må også anskaffe egne tankfly til flåten av F-35 kampfly. Tankfly gir kampflyene mulighet til å oppholde seg i et viktig område uten å måtte fly tilbake til en base for å tanke, opplyser viseadmiralen.

I mars i fjor beskrev Aftenposten hvordan russiske fly som ifølge Etterretningstjenesten simulerte angrep på norske mål, utmanøvrerte norske kampfly. De sendte sine fly i to bølger. Norske fly som møtte bølge én rakk ikke tilbake etter nødvendig tanking for å møte bølge to.

I dag teller Norge på knappene om det skal kjøpes tankfly.

– NATO lurer også på om fire ubåter, som Norge skal bestille, er nok, og er skeptisk til at Norge skroter MTB-båtene, som er mindre enn fregattene, men som er raskere og har flere av de samme våpnene?

– Ja, med tanke på det å oppfylle kravene om å være på rett sted, til rett tid og med nok mengde kampkraft lurer NATO på om fire ubåter er nok. Og MTB-båtene er igjen en etterspurt ressurs i NATO, sier Olsen.

Foto: Viseadmiral Ketil Olsen i Oslo Militære Samfund (Forsvaret)