– Ingenting underbygger påstanden om at Kreml ble lovet at NATO ikke skulle utvides østover i Boris Jeltsins tid som russisk president, skriver tidligere Moskva-korrepondent Hans-Wilhelm Steinfeld i en kronikk i VG i dag.

Som NRKs korrespondent i Moskva fra 1980 til 1984, fra 1988 til 1994, fra 1999 til 2003 og fra 2010 til 2014 hadde jeg privilegiet å stå nært ledere som den siste og eneste sovjetiske presidenten Mikhail Gorbatsjov, den sovjetiske statsminister mellom 1985 og 1990, Nikolaj Rysjkov og Russlands første, folkevalgte leder etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991, president Boris Jeltsin, skriver Steinfeld.

– Spørsmålet om USA og NATO lovet Kreml-lederne at den nordatlantiske alliansen ikke skulle utvides mot øst etter Berlin-murens fall i 1989, må finne sitt svar i deres styringstid, mener journalisten.

– I dag synes det som om bærerne av påstanden om at Kreml ble lovet at NATO ikke skulle trenge seg inn på det russerne kalte sin interessesfære, glemmer to ting. For det første oppløsningstendensene i Russland i 1993. For det andre at de tidligere sovjetiske vasallstatene i Øst-Europa, parallelt med et svekket Russland, hevdet sin odelsrett til selvbestemmelse etter 1989 og kommunismens sammenbrudd. skriver den tidligere Moskvakorrespondenten og Russlandkjenneren.

Steinfeld refererer også til Mikhail Gorbatsjovs bok fra 2017 «Jeg forblir optimist»: «Dem som anklager meg for, at jeg ga bort Øst-Europa, svarer jeg: Hvem ga jeg det til? Polen til polakkene, Tsjekkoslovakia til tsjekkerne og slovakene, og Ungarn til ungarerne. Vi sluttet å blande oss inn i naboenes indre anliggender og prosesser i Øst- og Sentral-Europa!»

Mikhail Gorbatsjov skriver, at han avviser nåtidens anklage fra president Vladimir Putin om, at Gorbatsjov selv skulle ha sikret seg en avtale, som forbød utvidelse av NATO østover. På side 284 i denne boken skriver Gorbatsjov: «På min tid utvidet ikke NATO seg østover, ikke en eneste NATO-soldat, ikke et fly eller en panservogn fra NATO ble utstasjonert i Øst-Tyskland.»

Slik fastslår Gorbatsjov, i følge Steinfeld, at noen avtale som satte grenser for østeuropeernes egne valg så lenge han styrte, ikke hadde rotfeste i virkeligheten. Ikke desto mindre skriver Mikhail Gorbatsjov, at utvidelse av NATO østover etter hans tid, var et brudd på den enigheten.

Artikkelen finner du i dagens VG.