NATO setter nå ned en arbeidsgruppe som skal se på den politiske koordineringen og det strategiske samarbeidet i alliansen. Danske Anja Dalgaard-Nielsen og ni andre internasjonale eksperter vil støtte arbeidet med NATOs politiske dimensjon.

Det har vært viktig for generalsekretær Jens Stoltenberg å få styrket samholdet i alliansen, spesielt etter president Emmanuel Macrons utspill om at NATO er en hjernedød organisasjon.

Foranledningen til Macrons kritikk var blant annet irritasjon over at USA trakk sine styrker ut av den nordre delen av Syria uten å konsultere sine NATO-partnere, og Erdogans militære innrykking i den samme området. Han mente også at NATO var blitt altfor fokusert på toprosentmålet og for lite på politikk.

Det var Tyskland som foreslo at NATO skulle nedsette en slik arbeidsgruppe som en reaksjon på at Macron gikk ut og sa at det nå var på tide at Europa begynner å se på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor.

– Hvis ikke vil Europa forsvinne og ikke lenger være i stand til å kontrollere sin egen skjebne, sa Macron.

Nå er altså arbeidsgruppen en realitet og består av representanter for ti NATO-land.

Foruten Anja Dalgaard-Nielsen består gruppen er Greta Bossenmaier (Canada), Hubert Védrine (Frankrike), Thomas de Maizière (Tyskland), Marta Dassù (Italia), Herna Verhagen (Nederland), Anna Fotyga (Polen), Tacan Ildem (Tyrkia), John Bew (Storbritannia) and Wess Mitchell (USA).

Bildet: