På NATOs forsvarsministermøte i dag blir det vedtatt nye rammer for en oppdatert kommandostruktur. Strukturen skal bidra til å sikre en raskere og mer effektiv forflytning av styrker i Europa og sikre sjøveiene og forbindelsen mellom Nord-Amerika og Europa.

Dette er noe Norge i sin tid tok initiativ til og som nå har vært vurdert i NATO-hovedkvarteret.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bekreftet på en pressekonferanse i går at det vil bli opprettet en ny nordatlantisk kommando og en annen europeisk kommando.

– Den nordatlantiske kommandoen skal ha ansvar for at vi har styrker som sikrer kommunikasjon og trygg ferdsel over Atlanterhavet, uttaler Stoltenberg.

På NATOs toppmøte i Wales i 2014 vedtok alliansen å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på de repsektive forsvar, noe som ifølge vedtaket skal skje innen 2024. Også Norge har sluttet seg til dette målet. En slik opptrapping er imidlertid ikke godt nok reflektert i NATOs kommandostruktur. Det er derfor behov for en tilpassing.

Rolf Tamnes ved Institutt for forsvarsstudier sier til Dagbladet at kommandostrukturen ikke er tilpasset dagens trusselbilde og en potensiell «artikkel fem-situasjon». Stukturen er mer rettet mot operasjoner utenfor NATOs grenser, uttaler han.

Også det tyske magasinet Der Spiegel har omtalt NATOs kommandostruktur. Magasinet refererer blant annet til en intern NATO-rapport som beskriver en utdatert kommandostruktur som ikke er i stand til å reagere raskt nok mot et mulig angrep fra Russland.

Foto: Forsvaret