NATO fremstår som verdens sterkeste militære allianse. Hovedgrunnen er at verdens desidert største militærmakt, USA, er med i alliansen. Ingen land i verden bruker mer på det militære enn USA, mens Russland ligger som nummer tre, tross en betydelig vekst i forsvarsutgiftene, skriver Aftenposten.

Selv om Europa sliter med å få økt forsvarsbudsjettene med to prosent og prognosene tyder på at Kina og Russland kan passere NATO-landene i Europa i forsvarsutgifter i år, så er forsvarsutgiftene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike tilsammen dobbelt så store som det russiske forsvarsbudsjettet, fremgår det av artikkelen.

 

Aftenposten har hentet tallene fra IISS (The International Institute for Strategic Studies). Sammenligner man dette med NATOs egne tall, så har NATO til enhver tid omkring 3,4 millioner soldater i tjeneste, mens Russland har anslagsvis rundt 845 000 soldater.

Om dette betyr at NATO overdriver den trusselen fra Russland svarer NUPI-forsker Jakup M. Godzimirski at en trussel består av to deler, nemlig militære kapasiteter og intensjoner og viser til at Russland har vist vilje til å bruke makt sist overfor Ukraina. Russland konfronterer ikke hele NATO, men en svak part, sier han.

Russland kan forøvrig gjøre mye før det utløser en artikkel 5 operasjon. Mens Russland styres av en mann er de i stand til å handle raskere enn en organisasjon som NATO, som som handler ut fra konsensus, sier forskeren som er enig med den norske Etterretningstjenesten som sier at Russland i dag ikke utgjør noen militær trussel mot Norge.