Norge må bruke 17 milliarder kroner mer i året for å nå NATOs mål om et forsvarsbudsjett på to prosent av brutto nasjonalprodukt. Ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt, trenger Forsvaret en realvekst på 4,4 prosent hvert år i 10 år fremover for å nå dette målet, skriver VG.

Norge har vært med på å vedta at alle NATO-land skal sikte mot å øke forsvarets andel av brutto nasjonalprodukt til to prosent fram mot 2025.

Forsvarsbudsjettet har passert 40 milliarder kroner, men er likevel ikke høyere enn 1,43 prosent av BNP. Dermed mangler det 17 milliarder kroner for å nå målet.

Forsvarspolitiker Øyvind Halleraker (H) sier til VG at han ikke tror det er realistisk for Norge å nå to-prosentsmålet innen ti år:

– Det vil være stor forståelse for å bruke mer penger på forsvar, slik situasjonen er nå. Men det er viktigere at Forsvaret fremstår som moderne og troverdig, enn at vi passerer den matematiske streken, sier Halleraker til VG.

Stoltenberg kommer onsdag på sitt første offisielle besøk til Norge som NATO-sjef.

I går besøkte den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist Bodø for å bli oppdatert på øvelsen «Arctic Challenge», et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland.

Sverige har allerede bestemt seg for å øke forsvarsbudsjettet med 11 prosent de neste fem årene. Hultquist mener det er viktig at også andre land handler ut fra det nye sikkerhetspolitiske forholdet til Russland.

– Jeg tror at landene i Europa må ta inn over seg det som nå skjer. Jeg kan ikke si at alle må gjøre som oss, men det hadde vært bra om alle innså at dette er alvorlig. Vi må holde sammen og øke vår militære kapasitet, sier han.