Med Finland og Sverige som medlemmer i Nato har ikke lenger SV eller Rødt noe sikkerhetspolitisk alternativ. Tidligere gikk de to partiene inn for et nordisk alternativ til Nato. Nå er denne tanken ikke realistisk. Det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden utvides, men dette vil skje på innsiden, ikke på utsiden av Nato.

Norges Forsvarsforening har tidligere omtalt SV´s drift mot et ja til Nato. Krigen i Ukraina har fått partimedlemmer og velgere til å tenke seg om. Tesen om at det er Vesten og ikke Russland som har skylden for Putins angrep på Ukraina er begynt å falme. Gjennom overfallet på og krigshandlingene i nabostaten Ukraina, historiefortellingen, propagandaen og behandlingen av media og opposisjonelle har Putin-regimet vist sitt sanne ansikt.

UVIRKELIG
– Jeg mener at det går et skille 24. februar i år. Før det var jeg uenig i Natostandpunktet til SV og Rødt, nå synes jeg det er helt uvirkelig å se for seg at Norge skal ut av Nato. Nå når Sverige og Finland er på vei inn i Nato, så betyr det at SV og Rødt står uten sikkehetspolitiske alternativer.

Den som sier dette er Andreas C. Halse. Han er fagsjef i den venstreorienterte Tankesmien Agenda og tidligere leder i Sosialistisk Ungdom.

I NRKs Politisk kvarter i dag morges er Halse også kritisk til at SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa går inn i den svenske Natodebatten og sier at Nato gjør Norge mer usikkert.

I programmet spør programlederen om SVs fortsatt står fast på at Norge må ut av Nato.

– ET GODT SPØRSMÅL
Fiskaa viser til at dette fortsatt er nedfelt i SVs program, og at medlemskap er problematisk. Hun må imidlertid medgi at det er spørsmålet om hva som er alternativet er et godt spørsmål. Hun mener likevel at Natospørsmålet har flere sider som fortjener å bli diskutert før partiet kan ta en endelig avgjørelse.

Det viser seg at jo lenger til venstre man beveger seg i politikken, jo mer urealistiske er forestillingene om hva som kreves for å forsvare Norge.

På spørsmålet om når Norge har et godt nok forsvar til at vi kan melde Norge ut av Nato svarer Rødts leder, Bjørnar Moxnes at vi har det når Norge ikke lenger ligger forsvarsløst som følge av den nedbyggingen som har foregått gjennom en rekke år.

– UAVHENGIG FORSVAR
– Vi må sikre et sterkt, uavhengig og defensivt og troverdig forsvar, uten Nato, sier Moxnes.

Hva et sterkt og troverdig forsvar betyr i form av økt kampkraft har imidlertid ikke Rødt noen formening om.

Tidligere kunne man ved en viss troverdighet forestille seg at man gjennom å etablere et nordisk forsvarssamarbeid ville kunne stå imot en militær kapasitet som Russland.

Nå når dette alternativet ikke lenger foreligger, går altså Rødt inn for et enda mindre troverdig alternativ: at vi ved en gjenoppbygging av det norske forsvaret skal greie det alene.