– Det blir en formidabel kraft som vil virke avskrekkende på enhver angriper. Avtalen vil gi større trygghet for den nordiske befolkningen, sier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland om den intensjonsavtalen som nå er inngått mellom de nordiske luftforsvarene.

Intensjonen med avtalen er å kunne opptre som én felles luftstyrke. Det betyr felles øving, og felles støtteapparat, logistikk og planverk.

Samarbeidet mellom de nordiske landene vil inkludere ulike kapasiteter, som overvåkingsfly, helikoptre, patruljefly, radarsystemer og luftvern.

Luftforsvarene i Norge, Sverige, Danmark og Finland vil med dette samlet råde over omkring 250 moderne kampfly.

KOMMET LANGT OM ETT ÅR
– Vi vil være langt på vei i integrering utpå vinteren i 2024. En milepæl på veien vil være øvelsen Nordic Response 24, som skal koordineres samlet fra luftoperasjonssenteret på Reitan ved Bodø, sier generalmajor Folland til Aftenposten. Han opplyser at det i første omgang blir et nordisk operasjonssenter, men med mulighet til å kunne utvikle en arktisk enhet med flere aktører inne i bildet.

150 FEMTEGENERASJONS KAMPFLY
Tilsammen vil Norden råde over nesten 150 femtegenerasjons kampfly. I tillegg kommer svenskenes 60 nye fly av typen Gripen E, samtidig som svenskene vil beholde 60 moderne fly av den gamle typen, Gripen C/D. Med nyanskaffelsene vil Sverige eie den største kampflyparken i Norden.

«POSITIVT»
Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, har nettopp vært i Tyskland for å diskutere hjelpen til Ukraina. Han sier at det er er store muligheter i et forsterket nordisk forsvarssamarbeid nå når alle nordiske land blir medlemmer av Nato.

– Det er veldig positivt med initiativ for å se på de mulighetene, sier Gram til NTB.

Ifølge Danmarks luftforsvarssjef Jan Dam skyldes initiativet Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor.

– Vår kombinerte flåte kan sammenlignes med flåten til et stort europeisk land, sier han til nyhetsbyrået Reuters fredag.

Avtalen ble signert på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland i forrige uke av luftforsvarssjefene fra de fire nordiske landene.

SAMMEN OM NORDOMRÅDENE
Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt har sagt at Norge, Sverige og Finland vil komme så langt som mulig nært et felles forsvar i nordområdene, når de tre landene samles i Nato.

– Det er ingen grunn til at Norge skal overvåke deler av nordområdene og Sverige og Finland andre. Det er klart at det vil bli integrert og samarbeidet om når Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, var Bildts kommentar til VG i januar.

Foto: Forsvaret