Norske velgere er ikke sikre på at USA vil komme til unnsetning om Russland skulle gå til angrep på Norge. – Norske myndigheter har en jobb å gjøre i å forsvare egen politikk overfor det norske folk, sier oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier i en kommenar til Dagbladet.

Bakgrunnen er en undersøkelse foretatt av Dagbladet som viser at bare 11 prosent av befolkningen har «meget stor tillit» og 33 prosent «ganske stor tillit» til at USA vil stille opp for Norge dersom det skulle oppstå «en reell sikkerhetstrusselsituasjon mellom Norge og Russland». 29 prosent har «liten tillit» og 12 prosent «ingen tillit til» at USA vil bistå.16 prosent er usikre.

Tormod Heier, mener andelen som er i tvil eller ikke tror USA vil oppfylle sine forpliktelser er påfallende høy,
all den tid norsk sikkerhetspolitikk bygger Nato og USA-bistand. Han sier det tradisjonelt har vært høy grad av tillit til den norske sikkerhetspolitikken og til at amerikanerne ville stille opp for Norge i en krisesituasjon.

Resultatene kan skyldes dreiningen i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk under Donald Trump som han mener sår tvil om institusjonene som småstatene er opptatt av.

– Det er knyttet veldig mye usikkerhet til Trump og hans administrasjon. Det er en usikkerhet han i stor grad har bidratt til selv ved å underspille USAs rolle i internasjonale organisasjoner, sier generalsekretær i Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen. – Samtidig har USA økt sin tilstedeværelse i Norge og i andre deler av Europa, sier Hansen Bundt.

– Det bekymrer meg at det er stor usikkerhet om Natosolidariteten, sier Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen. Norge må i statsbudsjettet for neste år vise en realistisk bane for å nå målet. Dersom dette kommer på plass, vil usikkerheten denne undersøkelser kan være uttrykk for, forsvinne, sier Amundsen, som er forsvarspolitisk talsmann i Frp.

I en kommentar til undersøkelsen sier presidenten i Norges Forsvarsforening, Lars Myraune, at tallene er bekymringsfulle.

– Solidariteten innen NATO er selve grunnlaget for Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier han og viser til hvor viktig det er å informere om NATOs betydning for vår sikkerhet.

 

Les hele artikkelen her

Foto: Forsvaret