I et brev til Stortinget skriver forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) at andelen den blågrønne regjeringen bruker på forsvar i år, vil være 1,56 prosent av brutto nasjonalprodukt. Deretter vil andelen falle til omtrent 1,5 prosent i 2020, og ligge på det nivået fram mot 2024, skriver VG.

– Jeg er veldig overrasket og egentlig litt sjokkert. Dette må forsvarsministeren redegjøre nærmere for, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Tallene som Bakke-Jensen nå har sendt til Stortinget, viser altså at Norge allerede i 2018 beveger seg i gal retning fra NATO-målet, og at den negative utviklingen vil fortsette fram mot 2024. Det er året da alle NATOs medlemsland har forpliktet seg til å nå to-prosentmålet.

I brevet til Stortinget skriver forsvarsministeren at «forsvarsutgiftenes andel av BNP for 2018 ligger an til å bli 1,56 prosent basert på nåværende estimater».

Videre frem i tid er det betydelig usikkerhet, erkjenner forsvarsministeren:

«De avhenger både av hvordan den økonomiske utviklingen generelt kommer til å bli, av de vedtak som fattes i Stortinget om oppfølging av nåværende langtidsplan, eventuelle nye vedtak i det enkelte budsjettår, samt flere andre forhold i gjennomføringen av vedtatte planer».

Les hele artikkelen her.

Foto: Forsvaret