Norge har nå besluttet å bidra i våpenfondet til Ukraina som administreres av Storbritannia. – Dette er kanskje den mest fornuftige måten for Norge å yte våpenhjelp på, sier Lars Myraune, som er president i Norges Forsvarsforening. Han mener imidlertid at regjeringen snarest må opplyse om hvor mye som skal bevilges og hvor den har tenkt å hente pengene fra.

Norges Forsvarsforening har ved flere anledninger gått ut og bedt om at regjeringen yter våpenstøtte til krigen i Ukraina. Og det var etter press fra flere hold at regjeringen besluttet å endre på det etablete norske prinsippet om ikke å forsyne land som er i krig med våpen. Regjeringens beslutning om å yte Ukraina våpenhjelp ble tatt etter at regjeringen hadde konsultert Stortinget.

Så langt har Norge bidratt med panservernraketter av typen M-72, Mistral-missiler og annet militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester, i tillegg til humanitær hjelp.

– Vi ser svært positivt på at regjeringen nå yter ytterligere våpenhjelp til Ukraina. Landet er i dyp nød. Det er vår moralske plikt å bidra til å stanse krigen i Ukraina. Vi mener at dette ikke bare handler om Ukraina, den handler også om oss selv, om kampen for våre verdier og for demokratiet, sier Myraune.

Myraune synes den løsningen regjeringen har valgt er en særdeles god løsning. Under britisk koordinering og i nær kontakt med Ukraina vil Norge identifisere og prioritere behovet for forsvarsmateriell og deretter plassere ordre hos tredjeland eller hos industrien.

– Da president Zelenskyj holdt tale for norske parlamentarikere ba han spesielt om luftvern av typen NASAMS, sier Myraune. Men Norge trenger for det første mer luftvern selv, noe vi har altfor lite av det som det er. For det andre krever denne type luftvern avansert opplæring.

– Det er derfor en grense for hvor mye vi kan sende av egne våpen, og hvilken type våpen vi sender, sier Myraune.

Men Myraune er spent på hvor mye regjeringen har tenkt å yte til fondet og hvor pengene skal hentes fra.

– Jeg håper regjeringen yter mer enn den har gjort så langt. Norge er et rikt land. Dette står om vårt demokrati, om menneskerettigheter, ja om den frihet og selvstendighet som vi og tidligere generasajoner har tilkjempet seg, sier Lars Myraune.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at løsningen gir Ukraina forutsigbarhet og gjør det mulig for landet å planlegge og gjennomføre langsiktige forsvarsdisponeringer.

Han sier videre at Norge skal ha kontroll på hvilken type utstyr som blir kjøpt for midlere Norge har donert, og at fondet vil være underlagt reguleringer og standarder som er gjeldende for denne typen internasjonale finansieringsmekanismer.

Bildet (NTB): President Zelinskyj har bedt om våpen fra Norge