Like før jul var det offisiell avskjed med generalløytnant Kjell Grandhagen. Under arrangementet trakk mange talere frem Grandhagens åpenhet gjennom de fem årene han har ledet E-tjenesten. Nå har vi fått ny etterretningssjef, Morten Haga Lunde. Om han vil beholde arvegodset fra sin forgjenger vet ingen, her er det praksis som teller, skriver Harald Stanghelle i Aftenposten.

Der sto statsminister Erna Solberg først i en lang rekke talere det nesten var underlig å høre på. Ikke fordi det ble sagt velplassert rosende ord om en utgående etterretningssjef, men fordi det var større åpenhet nesten samtlige talere trakk frem som Grandhagens viktigste bidrag til den etterretningstjeneste han i fem år har ledet, skriver Stanghelle.

Grandhagen innførte en åpenhetskultur ingen av oss hadde sett før, sa forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen. Erna Solberg var ikke snauere da hun roste en større åpenhet som har gitt et ansikt av trygghet, tillit og troverdighet. Martin Kolberg snakket om en etterretningssjef med en åpen og demokratisk profil og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide slo fast at Grandhagen har ryddet nytt land ved nettopp å synliggjøre en tjeneste som oftest har likt seg best i samfunnsrommets mer dunkelt opplyste kroker.

Tillit skapes først når åpenhet praktiseres også på de vanskelige dagene. Slik bygges det en tillitskapital som kan tæres på når de vanskelige sakene dukker opp. Det er nettopp dette Grandhagens praksis kan være et lærestykke i. For spennende konspirasjonsteorier som også involverte norsk etterretningstjeneste forduftet i møtet med en etablert åpenhet. Eller som
forsvarsminister Eriksen Søreide formulerte det i Fanehallen: Lekkasjer fra Wikileaks tålte ikke møtet med Kjell!

I sine avskjedsintervjuer som etterretningssjef fortsetter Kjell Grandhagen sin åpne tale. Han tar til orde for å overvåke all tele- og datatrafikk til og fra Norge, men får heldigvis et like åpent nei til slik masseovervåking fra regjeringspartienes talsmenn. I et annet NTB-intervju forteller han at norske agenter som jobber i utlandet under falsk identitet, ikke velger journalist eller hjelpearbeider som dekke fordi det kan sette nettopp slike yrkesgrupper i fare. For det får han ros fra Thomas Spence i Norsk Journalistlag.

Hva Morten Haga Lunde velger å beholde av dette arvegodset fra sin forgjenger vet ingen av oss noe om. Her er det jo ikke ord, men praksis som teller. Et ryddet nytt land gror jo fort igjen hvis det ikke dyrkes. Men for både Etterretningstjenesten og nasjonen den skal tjene er det avgjørende at den nye sjefen på Lutvann forstår dybden i det credo Grandhagen
formulerte i sin sterke avskjedstale:

Jeg har oppriktig trodd på det umulige i å virke uten en grunnleggende tillit hos politikerne og i en befolkning som begge får sitt bilde av e-tjenesten gjennom mediene.

Les Stanghelles artikkel her.