Så langt har regjeringen besluttet å bidra med sivil og militær støtte til krigen i Ukraina med tilsammen 13 milliarder kroner. Det siste er at regjeringen har besluttet å øke antall instruktører som skal trene ukrainske soldater i utlandet fra 75 til 150.

Norge har i dag 75 instruktører stasjonert i Storbritannia, en operasjon som har fått navnet Interflex. Nå dobler Norge denne typen engasjement. Gjennom et samarbeid med Tyskland skal et antall norske soldater delta i en treningsmisjon i regi av EU for opplæring av ukrainske soldater i Polen og Tyskland.

Oppdraget i Storbritannia skulle opprinnelig løpe frem til sommeren, men er forlenget ut året. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram opplyser til NTB at det foreløpig ikke er bestemt hvordan de tilsammen 150 soldatene skal fordeles på de landene der det skal trenes.

Militær og humanitær støtte
Med dette nærmer Norge seg anslagsvis 4,5 milliarder kroner i militær støtte og 8,5 milliarder i ulike former for sivil støtte til Ukraina, inklusiv noenm bidrag til andre land som Polen, Moldova, Slovakia og Litauen. Dette inkluderer det regjeringen har budsjettert med for 2023.

Militær bistand: 4,5 mrd
Når det gjelder den militære støtten, er de viktigste bidragene innkjøp av artilleriskyts, opplæringen av ukrainske soldater, bidrag gjennom internasjonale fond ledet av henholdsvis Storbritannia og Nato samt vinter-utrustning til ukrainske soldater.

Våpenfond
Norge har også i 2022 gitt et bidrag til et våpenfond, ledet av Storbritannia, som skal koordinere innkjøp og transport av militært materiell til Ukraina. I statsbudsjettet for 2023 er det satt av en milliard kroner til ytterligere militær støtte.

I tillegg kommer omfattende donasjoner av utstyr fra Forsvarets lagre. Verdien av slikt utstyr er krevende å tallfeste, og er derfor ikke inkludert i beløpet på 4,5 milliarder.

Sivil og humanitær bistand: 8,5 mrd
Den anslåtte verdien på den sivile og humanitære bistanden knyttet til krigen i Ukraina er nå på nærmere 8,5 milliarder kroner. Dette inkluderer bistand til den ukrainske staten på 2,3 milliarder, som er den største posten. I dette ligger støtte til landbrukssektoren og driftsstøtte til landbruket i Moldova.

Gasskjøp til Ukraina
I forrige måned signerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum en avtale om gasskjøp til Ukraina. Denne norske støtten gis gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). EBRD har et nært samarbeid med Ukraina og har forpliktet seg til å bidra med en finansiell pakke på tre milliarder euro i 2022-2023 for å hjelpe Ukrainas økonomi til å fungere.

En milliard kroner er satt av til drift av den ukrainske staten i 2022, gjennom Verdensbanken, mens to milliarder er satt av til sivil bistand i 2023.

Som en del av bistandsbudsjettet
I budsjettkompromisset mellom regjeringen og SV fremgår det at man er enig om å utarbeide et nytt rammeverk for økonomiske bidrag til gjenoppbygging og støtte til Ukraina og fattige land, med sikte på å sikre Norges tradisjon om å bruke en prosent av bruttonasjonalprodukt til bistand. Det er imidlertid ikke klart hva dette betyr i form av kroner, heller ikke når enprosentmålet skal være oppfylt.

Oversikt over militær støtte

 • 4000 panservernvåpen av typen M72
 • skuddsikre vester, hjelmer, feltrasjoner, vernemasker med filter, soveposer, liggeunderlag, bekledning og annet utstyr fra Forsvarets lagre.
 • Luftvernsystemet Mistral, 100 missiler og et mindre antall utskytingsenheter
 • Donasjon av 160 Hellfire-missiler
 • 23 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt artilleriammunisjon
 • Donering 14 pansrede patruljekjøretøy av typen IVECO LAV III
 • Norge og Storbritannia går sammen om å donere den norske mikro-dronen Black Hornet til Ukraina til en verdi av 90 millioner kroner
 • 400 millioner kroner til et fond som skal koordinere innkjøp av militært materiell til Ukraina. Fondet er ledet av Storbritannia.
 • Samarbeide med Storbritannia om donasjon av langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS
 • Opplæring av ukrainske soldater i Storbritannia, Operasjon Interflex
 • Opplæring av ukrainske soldater i Polen og Tyskland
 • Finansiering av deler av en estisk donasjon av et feltsykehus til Ukraina
 • Regjeringen foreslo å donenere ytterligere tre milliarder kroner i militær støtte til Ukraina i 2022. Mesteparten av disse midlene går til fond for militær støtte til Ukraina. Hoveddelen av bevilgningen, 2 691 millioner kroner, plasseres på en nyopprettet tilskuddspost med tittelen «Militær støtte til Ukraina». Fra denne posten går pengene blant annet til internasjonale mekanismer for militær støtte, som det britiske International Fund for Ukraine. Gjennom denne mekanismen kan ulike land bidra med penger for å anskaffe forsvarsmateriell som Ukraina trenger, direkte fra industrien. Regjeringen har også som intensjon å delta med et norsk bidrag til European Peace Facility (EPF), og vi vurderer støtte gjennom andre kanaler som mekanismer ledet av USA. Inntil 250 millioner kroner settes av til å utruste ukrainske styrker med nødvendig utstyr og bekledning for vinteren.

Foto: NTB