I et intervju med VG antyder generalløytnant Rune Jakobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land opererer for nært Russland i Barentshavet.

– Russerne er vant med norske fly og fartøyer, sier Jakobsen. Han forklarer at grunnen til at Norge ikke deltok da krigsskip fra NATO-landene USA og Storbritannia seilte langs Kolahalvøya tidlig i mai var at Norge ikke ønsket ikke å provosere Russland.

– Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Og at E-tjenestens fartøy «Marjata» seiler der. Det er lavspenning i praksis, sier han til VG.

Det var første gang siden midten av 80-tallet at den amerikanske marinen i begynnelsen av mai sendte overflatefartøyer inn i Barentshavet.

– Vi skal bevare lavspenning i nord. Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller andre allierte styrker utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, så bidrar det til høyere spenning, sier FOH-sjefen.

Moderniseringen av Nordflåten er en militær utfordring for NATO. Russland bygger nå nye, stillegående ubåter med langtrekkende missiler som kan nå hovedstedene i alle europeiske NATO-land fra hjemmebasen på Kola.

Regjeringen la nylig frem den nye langtidsplanen for Forsvaret som nå er til behandling i Stortingets Utenriks og forsvarskomite. Opposisjonen har stilt en rekke spørsmål, blant annet hvorfor regjeringen planlegger å vente til neste planperiode med å utrede Norges fremtidige flåtestruktur.

En eventuell mangel på maritime kapasiteter vil ha betydning for Norges evne til å overvåke og patruljere havområdene i nord.

Du kan lese hele artikkelen i VG her.

Foto (Forsvaret): Fregatten KNM Otto Sverdrup seiler ut fra Bodø