Ap-topp Jonas Gahr Støre, som i går avla en lynvisitt på den nye kampflybasen på Ørlandet, er ikke i tvil om at Norge trenger de nye kampflyene. – Flykjøpet gjøres ut fra helhetlig plan om hva Forsvaret trenger for å være operative, sier han til Adresseavisen.

– Vi har ingen planer om å endre på dette, selv om enklete andre partier ønsker det, sier han videre og presiserer: Ap har ikke slått inn på den veien. I starten av 2020-tallet vil Norge ha et av verdens mest moderne forsvar når det gjelder forsvarsmateriell.

– Slik bør det være for et land som vårt, med vår beliggenhet. Men vår sikkerhetspolise er Natomedlemskapet. Det vi gjør med disse investeringene er å sikre oss, men også å gi et viktig bidrag til Natos sikkerhetspolitikk i nord, sier Støre.

De tre første kampflyene av typer F-35 lander etter planen på Ørlandet fredag kl. 14.00.

F_35_550

Spekulasjoner
I en Artikkel i avisen Nordlys heter det at kjøpet av F-35-flyene har vært omstridt og at det har versert en rekke historier om alle mulige feil og mangler ved flyet.

– De fremste kritikerne har hevdet at flykjøpet er en skandale. Helt siden stortingsvedtaket om kjøpet ble gjort i 2008, har det versert historier om alle feil og mangler som har dukket opp under produksjonen av disse maskinene. Feilene var så store at leveringen av kampflyene fra fabrikken til Lockheed Martin ville bli voldsomt forsinket og at flyene helt sikkert kom til å bli mye dyrere enn det Stortinget hadde lagt til grunn. Dessuten sirkulerte det en historie om testrapporter som konkluderte med at F-35 var håpløst dårlig i luftkamp, og ville gå tapende ut av nesten enhver trefning med fiendtlige fly, skriver avisen.

«Sjokkavsløringer»
I årene som har gått siden valget falt på F-35 som Forsvarets nye kampfly, det som skal erstatte F-16, er det videre kommet nye «sjokkavsløringer» vedrørende produksjonen og leveringen av F-35. Så langt ser det ut til at det aller meste av dette har vært misvisende, i beste fall basert på misforståelser, i verste fall vært vaskeekte fake news. Flyene blir nå levert som avtalt og prisen for kommende produksjonsserier ser ut til å kunne gå ned, ikke opp. De siste beregningene viser en gjennomsnittlig enhetspris på 776 millioner kroner.

«Et fly for hele Forsvaret»
En annen innvending mot flykjøpet, er at denne tidenes dyreste anskaffelse av forsvarsmateriell, vil binde opp så mye av forsvarsbudsjettet at det vil gå ut over de andre forsvarsgrenene, Sjøforsvaret og landforsvaret (Hæren og Heimevernet).

Det vanligste svaret på denne innvendingen er at hele Forsvaret vil få et løft når alle norske F-35 er fullt ut operative, etter planen frem mot 2025. F-35 er nemlig noe langt annet og mer enn tidligere tiders kampfly. Den skal nesten være usynlig på radar og bærer med seg høyteknologiske sensorer som vil kunne gi et uovertruffent situasjonsbilde og gi både land- og sjøforsvar presis informasjon, og slik bistå med langtrekkende og presis ildstøtte uansett værforhold, ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i siste nr. av Forsvarets Forum.

Kraftig styring av Forsvarets kampkraft
Mye tyder på at F-35 vil kunne utgjøre en kraftig styrking av Forsvarets kampkraft. Men det finnes også en annen begrunnelse for valget av F-35 som vårt nye kampfly. Den snakkes det ikke så høyt om, selv om både ledende politikere og ledere i Forsvaret kjenner godt til hva det er som utgjør de avgjørende føringene for store anskaffelser av nytt forsvarsmateriell: Norges forhold til USA. Alle politikere, embetsmenn og ledere i forsvarssektoren er stilltiende enige om at det verste som kan skje nasjonen er at vi blir marginalisert og irrelevant i USAs øyne, skriver Nordlys.