NATO er fortsatt en grunnstein i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men Norge trenger en egen forsvarsevne uavhengig av alliansetilknytning, skriver tidligere flaggkommandør, historiker og forsvarsanalytiker Jacob Børresen i en artikkel på Minerva-nett.

Vi har ingen garanti for at Norge i en gitt situasjon vil få alliert hjelp, selv om vi ber om det. Det tilsier også at Norge er avhengig av å holde seg med en nasjonal forsvarsterskel med en viss stridsevne og utholdenhet, mener Børresen.

NATOs rolle og funksjon har endret seg etter den kalde krigen. Rollen som forsvarsallianse er trådt i bakgrunnen til fordel for rollen som kollektiv sikkerhetsorganisasjon. I fravær av en felles eksistensiell trussel, og fordi antall medlemsland etter den kalde krigen har økt fra 16 til 26, kan ikke medlemslandene regne med at Alliansen vil greie å fatte beslutning om å rykke ut i enhver konflikt de måtte bli innblandet i.

Som et lite land utenfor EU og nabo til Russland utgjør alliansen med USA i NATO fortsatt en grunnstein i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Fordi det norske forsvaret er blitt så sterkt nedbygget etter den kalde krigen, og til tross for at den umiddelbare trusselen om invasjon østfra er borte, er Norge i dag på mange måter mer allianseavhengig enn før, skriver Børresen.

Les artikkelen i sin helhet her.