Norge viderefører innsatsen mot IS i Irak og Jordan

Norge vil fortsette å bidra i kampen mot terroristorganisasjonen ISIL. Fra mars 2018 vil Norge videreføre styrkebidrag fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker, og i tillegg stille med en kirurgisk enhet i kampen mot ISIL i Irak.

Det norske styrkebidraget vil omfatte ca. 110  personer fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Bidraget skal bistå med kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker som skal sikre og stabilisere områder i Irak gjenerobret fra ISIL. I tillegg vil Forsvaret også i 2018 stille en kirurgisk enhet på om lag 20 personell i inntil seks måneder. Den norske tilstedeværelsen i Jordan for logistikk- og stabsstøtte til operasjonene opprettholdes. Norge viderefører også et begrenset antall stabsoffiserer i koalisjonens kommandostruktur.

– Kampen mot ISIL i Irak er i en kritisk fase. Nesten alle områder som ISIL tidligere har kontrollert, er nå vunnet tilbake. Samtidig har ISIL fortsatt evne og vilje til å gjennomføre terrorangrep i og utenfor regionen, og til å destabilisere frigjorte områder. Derfor trenger Irak fortsatt støtte fra den internasjonale koalisjonen for å hindre at ISIL vokser seg sterk igjen, og for å legge til rette for sivil stabilisering. Norge vil fortsette å bidra til dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Koalisjonen er nå inne i en overgangsfase, hvor den internasjonale støtten dreies fra krigføring mot ISIL til kapasitetsbygging av irakiske styrker.

– Iraks sikkerhetsstyrker har hatt en imponerende utvikling siden 2014, men mange avdelinger trenger fortsatt opplæring. I tillegg er det behov for å bygge opp nye enheter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det opprinnelige mandatet for det norske styrkebidraget går ut 10. mars 2018. Regjeringen har nå besluttet å videreføre den norske innsatsen ut 2018. Det norske bidraget vil videreføres på om lag samme nivå som i dag, men det legges opp til at det kan bli en nedtrapping av det norske styrkebidraget i løpet av året, avhengig av koalisjonens behov og endringer i sikkerhetssituasjonen.

 

Av |2018-03-01T08:56:18+01:001. mars 2018|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top