Norges Forsvarsforening styrker seg, politisk og militært

På landsmøtet i Norges Forsvarsforening, som har vært avholdt denne helgen, styrket foreningen presidentskapet med fire nye medlemmer. De fire er Liv-Signe Navarsete, Jette Christensen, Rune Jakobsen og Terje Surdal. Lars Myraune, som har ledet presidentskapet gjennom de senere år, fikk fornyet tillit og vil fortsette som president frem til neste landsmøte, som avholdes i 2023.

Liv Signe Navarsete har sin bakgrunn fra Senterpartiet. Hun har siden 2005 vært innvalgt på Stortinget for Sogn og Fjordane. Fra 2005 til 2009 var hun samferdselsminister og fra 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013 kommunal- og regionalminister i regjeringen Stoltenberg.

Jette Christensen har frem til nå vært stortingsrepresentant og representerer Arbeiderpartiet. Christensen var før dette vararepresentant til Stortinget for Hordaland i perioden 2009–2013.

Presidentskapet i Norges Forsvarsforening er også styrket militært ved Rune Jacobsen, som er pensjonert generalløytnant fra Forsvaret. Fra oktober 2015 til februar 2021 var han sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Terje Surdal bred bakgrunn fra fra samfunnssikkerhetssektoren, i ulike lederstillinger nasjonalt og internasjonalt, for FN og Norsk folkehjelp og er i dag brannsjef i Sarpsborg.

Blant de saker landsmøtet behandlet var Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. I en uttalelse heter det at Norges Forsvarsforening mener at Norge også i fremtiden skal bidra i internasjonale operasjoner når FN eller NATO ber om det. I uttalelsen presiserer Forsvarsforeningen at Norges engasjement i Afghanistan i utgangspunktet var en artikkel 5-operasjon.

– Vi mistet soldater, men Norge kan være stolt av innsatsen vårt personell gjorde der. Vi ga et solid bidrag som NATO-alliert, og vi bidro til samfunnsbygging. Befolkningen fikk håp om en bedre fremtid. Videre høstet vi erfaringer som Forsvaret har nytte av, heter det uttalelsen.

Vi har fått et betydelig antall veteraner. Det er viktig at både Forsvaret og samfunnet forøvrig følger dem opp på en god måte, og trekker veksler på dem som ressurspersoner, heter det videre.

Ellers er Forsvarsforeningen opptatt av at den nåværende langtidsplanen for Forsvaret implementeres ved at det bevilges tilstrekkelige midler til investeringer og drift av den strukturen som er vedtatt.

Presidentskapet i Norges Forsvarsforening består nå av:

Lars Myraune, President
Lars Boye Echroll, Visepresident
Mona Stormoen
Georg Groven
Carl Waldemar Wilhelmsen
Jan Fr. Mack
Liv-Signe Navarsete
Jette Christensen
Rune Jakobsen
Terje Surdal

Bildet (fra venstre): Liv Signe Navarsete, Jette Christensen, Rune Jacobsen og Terje Surdal.

Av |2021-09-26T22:06:19+02:0026. september 2021|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top