Krigen i Europa preger de ulike risikovurderingene som ble lagt frem i dag. På en pressekonferanse presenterte Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine respektive rapporter. Norges geopolitiske betydning har økt, ifølge Etterretningstjenesten.

– Vi er i et tidsskille. Russland invasjon markerer et varig brudd med Vesten, sa assisterende direktør i Etterretningstjenesten, Lars Nordrum på konferansen. Sammen med Kina representerer Russland, begge med sine autoritære styresett, den største trusselen mot norske interesser.

Russlands krigføring i Ukraina viser at ingen del av samfunnet vil være isolert i en moderne krig. Sivil infrastruktur, byer, boliger, beslutningstakere, industri og transport vil kunne rammes, sa Nordrum.

I dag forsøker Russland å skape splid i Vesten, for å svekke vestlig støtte til Ukraina. Selv om krigføringen har vært en katastrofe for Russland, er Putin fast bestemt på å sikre kontroll over Ukraina.

ØKENDE GEOPOLITISK BETYDNING
– For Norge betyr utviklingen at Norges geopolitiske betydning har økt, noe som følger av svensk og finsk Nato-søknad. Nato-utvidelsen knytter Norge tettere til Østersjøregionen, sa Nordrum.

Samtidig vil europeiske land være avhengig av norske energileveranser i mange år. Norsk gass er blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa.

Russland søker nå også å befeste sine sikkerhetsinteresser i Arktis, noe som påvirker Norge, og som kan bidra til å øke spenningen i nord.

Parallelt med dette vil den russiske etterretningsvirksomheten rettet mot Norge øke, ifølge Etterretningstjenesten.

ØDELEGGE KRITISK INFRASTRUKTUR
Russisk militærdoktrine tilsier rask ødeleggelse av kritisk sivil infrastruktur. Målet er å knuse en motstanders vilje. Hurtig forkjøpsangrep forblir en sentral faktor i russisk doktrine, varslingstiden vil være kort, og en utfordring for Nato og Norge.

Vi kan forvente oss fremover at propagandaapparatet i Russland vil tegne et forvrengt bilde for Russlands befolkning.

Om fremtiden i Russland sa Nordrum at vi i tiden som kommer vil oppleve et generasjonsskifte i Russlands maktapparat, og at tilliten til myndighetene vil fortsette å forvitre, parallelt med at russere flest kommer til å få enda dårligere kår enn de allerede har. Dette kan føre til sosial uro og maktkamp.

KINESISK RETORIKK NEDTONES
Kina vil forbli den viktigste partneren for Russland fremover.

Fra Kina kan vi forvente en nedtoning når det gjelder retorikk overfor Vesten. Kina tar innover seg en voksende skepsis i Europa når det gjelder kinesiske investeringer og oppkjøp, og vil kompensere dette ved å investere gjennom fond eller ved hjelp av kinesiske selskaper med kinesiske eiere.

– Nedtoningen skjer fordi Kina ikke har råd til å miste tilgang på vestlig kapital og teknologi, sa Nordrum.

Resultatet vil bli at flere vestlige land vil forbli avhengig av Kina og dermed sårbare for økonomiske virkemidler.

KINA BEDRE RUSTET
Kina er langt bedre rustet enn Russland til å legge nye premisser for global samhandling.

Samtidig vil Kinas militærmakt være en vesentlig faktor fremover, med et stadig større forsvar som allerede antar store dimensjoner.  Det kinesiske forsvaret vil bygges ytterligere opp og vil bidra til å gjøre Kina stadig mer selvhevdende.

Last ned Etterretningstjenestens rapport her.

Last ned PSTs rapport her.

Last ned NSMs rapport her.


Foto (NTB) Fra venstre: Assisterende etterretningssjef Lars Nordrum, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Beate Gangås og sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm etter en pressekonferanse om trussel- og risikovurderinger i Norge.