Om få dager vil et utvalg som skal evaluere den norske krigsinnsatsen i Libya formelt nedsettes. Dette får Aftenposten opplyst av flere kilder.

Det var ut fra et FN-mandat i Sikkerhetsrådet at Norge ble med i aksjonen i Libya. For første gang viste Sikkerhetsrådet til prinsippet om «ansvar for å beskytte» sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.

Diskusjonen har i ettertid gått på at de internasjonale styrkene tøyde mandatet utover å beskytte sivilbefolkningen til å drive frem diktatoren Muammar Gadafis fall.

Det var Ap som i Stortinget sikret flertall for denne gjennomgangen, og som gjorde at regjeringspartiene sluttet seg til dette.

Oppnevnelsen av utvalget som nå skal granske Norges innsats i Libya har skjedd i samarbeid med partiene på Stortinget, og saken er drøftet bak lukkede dører i Stortingets utvidede utenrikskomité.

Du kan lese mer om dette i Aftenpostens artikkel.

Foto: Forsvaret (Norske F-16 jagerfly bombet dette fly-shelteret på en flybase i Libya under Operation Odyssey Dawn. Det ble brukt en presisjonsstyrt bombe.)