I slutten av april oppdaget norske myndigheter at en rekke russiskspråklige nettsteder spredde nyheter om at Norge og Sverige hadde ansvar for krigsforbrytelser i Ukraina, at instruktører fra Nato-land gir trening og veiledning til ukrainske militære styrker.  Aktiviteter som dette kan ta sikte på å styre samfunnsdebatten i en bestemt retning, sier avtroppende etterretningssjef Morten Haga Lunde.

I en pressemelding fra regjeringen heter det at historien har utspring i et norsk/svensk studiebesøk i regi av den norske luftkrigsskolen i 2016.

Det hevdes at instruktører fra NATO-land gir opptrening, veiledning og råd til ukrainske militære styrker, at instruktørene er permanent stasjonert i Ukraina og at utdanningen som tilbys ukrainske styrker spenner fra skarpskytteropplæring til operasjonsplanlegging. Det påstås at opplæringen fra Norge og Sverige har medført en økning i vold og lovløshet i de ukrainske styrkene.

Det russiske utenriksdepartementet omtalte nylig saken på en pressekonferanse.

– Saken fremstår som et klassisk forsøk på desinformasjon og følger et velkjent mønster, sier forsvarminister Frank Bakke-Jensen i en kommentar. Russiske myndigheter bidrar til å videreformidle desinformasjon. Påstandene har ingen rot i virkeligheten. Sannheten er at dette dreier seg om en studietur med deltakere fra luftkrigsskolen i Trondheim for over fire år siden, sier han.

– Vi så et liknende eksempel nylig gjennom det forfalskede brevet fra generalsekretæren i NATO, sier Bakke-Jensen. Det var da forsvarsministeren i Litauen mottok et brev som angivelig skulle ha vært forfattet av Jens Stoltenberg, der generalsekretæren oppløyste om at han hadde til hensikt å trekke NATOs soldater ut av Litauen.

Etterretningstjenesten orienterer stadig norske myndigheter om mulige påvirkningsoperasjoner.

– Aktiviteten kan også ta sikte på å styre samfunnsdebatten i en bestemt retning, så tvil om fakta, eller diskreditere utvalgte meningsbærere. Dette vil kunne svekke tillitsgrunnlaget til demokratiske prosesser, sier den avtroppende etterretningssjef, Morten Haga Lunde til DNMagasinet.

– Det siste tiårets tiltagende rivalisering og konfliktnivå i internasjonal stormaktspolitikk har sammenfalt med en digital revolusjon som har gjort teknologi, informasjon og internettbaserte medier langt mer tilgjengelige, og parallelt ført til en drastisk økning i antall enheter og systemer koblet til nettet. Disse trendene har virket sammen og skapt en situasjon der påvirknings- og etterretningsaktivitet nå utgjør sentrale og integrerte virkemidler i Russlands, Kinas og andre staters kamp om status, innflytelse og økonomisk og militær makt, skriver Lunde til DNMagasinet i en epost.

Tirsdag i forrige uke meldte VG at «Army Summit 2020», som arrangeres av Hæren i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité, var forsøkt kapret.