Norge har ansvaret for å overvåke NATOs østlige grense over Baltikum de neste fire månedene, og rundt 80 norske kvinner og menn er på plass i Litauen. De norske F-16-flyene som er i Litauen for å vokte NATOs østgrense har hatt sitt første skarpe oppdrag.

Søndag ettermiddag rykket de norske pilotene ut for å identifisere et russisk transportfly som fløy i nærheten av NATO-luftrommet. Avskjæringen forløp helt udramatisk og det russiske flyet av typen AN-22 holdt seg hele tiden i internasjonalt luftrom, sier Forsvaret til TV 2.

Det var sist torsdag Norge overtok oppdraget som NATOs luftpoliti i Øst-Europa. Italia, som har hatt jobben siden nyttår har i perioden vært på vingene 60 ganger for å avskjære russiske fly.

Teamet i den norske jagerflyberedskapen må være beredt på å få flyene i lufta i løpet av maks 15 minutter, og sjefen for det norske F-16-bidraget sa i forrige uke til TV 2 at de også tester ut egen beredskap med øvelsesalarmer. Identifiseringen av det russiske transportflyet foregikk uten dramatikk, opplyser Forsvaret.