I mars vil fire norske F-35-fly fra 332 skvadron utøve luftkontroll på Island på vegne av Nato. Allerede denne uken reiser den første gruppen av personell for å gjøre de nødvendige forberedelsene.

Oppdraget er å bidra med såkalt QRA-beredskap. QRA står for Quick Reaction Alert og betyr at de norske flyene skal kunne gå på vingene døgnet rundt på 15 minutters varsel. Pilotene skal kunne møte og avskjære eventuelle russiske fly.

I Norge har QRA-beredskapen vært drevet fra Bodø med F-16-fly, hvorfra man rutinemessig går opp og møter russiske fly i nærheten av norsk luftrom. Etter planen skal QRA-beredskapen flyttes fra Bodø til Evenes fra neste år, da med kampfly av typen F-35.

ANTALL AVSKJÆRINGER HAR ØKT
Allerede i september i fjor hadde antall norske avskjæringer av russiske fly passert det totale antallet i 2019, som var i underkant av 40 avskjæringer, eller scrambles på fagspråket.

Norge har også tidligere bidratt med QRA-beredskap på Island, siste gang så sent som i mars i fjor.

– I hovedsak er opptreden og operasjonsmønsteret profesjonelt og forutsigbart hvor begge land viser respekt for hverandres behov for å løse oppdrag, blir det opplyst fra Forsvarets fellesoperative hovedkvarter, FHO.

VISER MUSKLER I NORD
Men det har ikke alltid vært slik. Ved ulike anledninger har Russland vist muskler i nord. Nokså nylig gjennomførte Russland simulerte flyangrep på Etjenestens radar i Vardø og Bodø.

Sp sent som i fjor høst måtte svenske jagerfly sende sine jagerfly på vingene for å møte omfattende russisk aktivitet i Østersjøen.

Etter at USA trakk sine styrker ut av Keflavik, trappet også Russland opp sine aktiviteter, blant annet ved flere anledninger å krenke luftrommet over Island.

Foto: Forsvaret