PST la i dag frem sin offisielle versjon av trusselvurderingen for 2016. Russisk spionasje har ifølge sikkerhetstjenesten størst skadepotensial for Norge og norske interesser, mens ekstrem islamisme er den største trusselen når det gjelder terror.

Ifølge PST vil utenlandske etterretningstjenester fortsette sitt omfattende arbeid i og mot Norge i år. Målet med dette er å få tak i sensitiv informasjon, påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige prosesser og potensielt kunne sabotere kritisk infrastruktur i en  mulig fremtidig konfliktsituasjon.

Les hele rapporten her..