I en investeringsproposisjon som ble sendt Stortinget i dag går regjeringen inn for å investere mer enn to milliardar kroner i artillerilokaliseringsradar, artillerisystem, og infrastruktur samt utbygging på Værnes og Porsangmoen.

– Vi vil ruste opp Værnes og Porsanger, styrke Hæren med mer artilleri og gi HV egne sikringsstyrker, heter det i en pressemelding fra regjeringen i dag, 1. april. Endringene vil ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen styrke vår forsvarsevne.

De to nye prosjektene er knyttet til Porsangmoen, der Hæren og Heimevernets avdelinger har felles ledelse, og til Værnes der aktiviteten skal økes.

På Porsangmoen skal det investeres i eiendom, bygg og anlegg for materiell. Her trengs flere garasjer, og opplæring og vedlikehold av Kavaleribataljonens materiell. Kostnadsrammen er på 363 millionar kroner og tiltakene skal ferdigstilles i 2025

På Værnes gjelder investeringssaken infrastruktur. Mye av det som er der i dag må moderniseres og tilpasses.

En sterkere landmakt
Hæren er tidligere styrket med en nyopprettet fjerde mekaniserte bataljon i Brigade Nord og ved at 2. bataljon ble omgjort til en mekanisert bataljon. En større hær trenger imidlertid mer materiell og to prosjekter som var tilpasset den gamle strukturen trenger å endres.

Tilleggsanskaffelsen på inntil tre nye artillerilokaliseringsradarer gjøres gjennom utløsing av en opsjon hos leverandøren. Leveransen planlegges realisert innen utgangen av 2027 og kostnadsrammen økes fra 646 til 2218 millioner kroner.

Når det gjelder tilleggsanskaffelsen av artillerisystem skjer også dette gjennom utløsing av en opsjon. Antall enheter avhenger av prisforhandlinger. Leveransene er panlagt fra 2024 til 2026 og representerer en økning av kostnadsrammen med en millisrd, til 4726 milliarder kroner.

Sikringsstyrker til HV
Heimevernet har en sentral rolle knyttet til sikring av vitale objekter og nøkkelinfrastruktur, med et stort antall desentraliserte oppsettingssteder. For å sikre disse innføres en ordning med egne sikringsstyrker der et mindre antall utvalgt personell oppbevarer våpen og ammunisjon hjemme.

Løsninger for NH90
I proposisjonen blir Stortinget orientert om den gjennomgangen forsvarsministeren har startet for om mulig leie inn helikoptre i den hensikt å dekke delar av Kystvaktens behov.

Nylige investeringer i et bedre Forsvar
Av tidligere annonserte  bevilgninger går 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord og vedlikehold av fartøyene.

650 millioner kroner er videre øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. En  milliard kroner er gått til mer ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og drivstoff.

Det ble også foreslått å bruke 350 millioner kroner mer på å bedre evnen til alliert mottak, først og fremst i nord.

For å styrke beredskapen knytet til digitale trusler og ytterligere styrking av Etjenesten har regjeringen foreslått en økning på 200 millioner kroner.