– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg på møtet om objektsikring i Stortingets kontrollkomite i dag. Hun erkjente samtidig at Stortinget burde fått mer informasjon om status i arbeidet med instruksen og sikkerhetsloven. Loven har forutsatt at skjermingsverdige objekter skulle vært grunnsikret innen 2015.

– Jeg tar selvkritikk for at vi burde gitt et mer samlet bilde til Stortinget, sa statsministeren.

I hvilken grad oposisjonen vil gå videre med saken er foreløpig uklart. Muligheten for mistillit til regjeringen er fortsatt til stede. Det kan også bli en ny, hemmelig høring om saken.

Bakgrunnen for høringen i Stortinget i dag er Riksrevisjonen kritikk av arbeidet med objektsikring, som i korthet går ut på å sikre landets infrastruktur mot angrep og terror. Ifølge Riksrevisjonen har arbeidet gått altfor sent. Dagens høring er den andre om temaet. Også i mars 2017 møtte Solberg og flere statsråder i Stortinget for å besvare spørsmål om objektsikringen.

Det er to spørsmål som har reist seg og som er bakgrunn for høringen: For det første om regjeringen i tilstrekkelig grad har fulgt opp arbeidet med objektsikring i kjølvannet av 22. juli-rapporten. Det andre er håndteringen av saken overfor Stortinget og offentligheten.

Det som kanskje fikk størst oppmerksomhet på medienes nettsider i dag har vært det forhold at statsminister Solberg under forrige høring informerte om at objektsikringen var god, til tross for at  politidirektør Odd Reidar Humlegård overfor Justisedepartementet hadde trukket tilbake forsikringen om at objektsikringen var god.

– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg om at hun da hadde vist til at Politidirektoratet hadde meldt «grønt», og at regjeringen dermed ikke kjente omfanget av manglene i sikringen i sivil sektor.

Hun innrømmet samtidig at regjeringen skulle ha gitt Stortinget mer informasjon om status i arbeidet med instruksen og sikkerhetsloven, som forutsatte at alle skjermingsverdige objekter skulle vært grunnsikret innen 2015. Hun sa at regjeringen da ikke hadde vært over omfanget av etterslepet, spesielt når det gjelder objektsikring.

Etter statsministerens forklaring sa KrFs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen at han er glad for at Erna Solberg tar selvkritikk. Han avbkåste imidletid ikke  mulig mistillit i saken fra KrFs side.

– Vi er veldig glad for at statsministeren tar selvkritikk, men alvoret i rapporten er ikke blitt svekket. Dette er fortsatt en alvorlig sak, og jeg vil ikke avskrive noe som helst, sier Grøvan.

Komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) sa at det er for tidig å konkludere med mistillit, men han så ikke bort ifra at det kan bli aktuelt med en lukket høring. Jonas Gahr Støre (Ap) mener statsministerens selvkritikk var på sin plass, men ser alvorlig på opplysningene som er kommet frem.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes har vært mest aggressiv i saken, og legger vekt på at statsministeren erkjenner å ha feilinformert Stortinget. Senterpartiet på sin side er mer tilbakeholdent med å uttale seg om mistillit.

Etter møtet i Stortinget sa statsminister Solberg at kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse.

Også Politiet, ved politimester Odd Reidar Humlegård, og Forsvaret ved forsvarssjef Haakon Breuun-Hanssen og HV-sjef Eirik Kristoffersen la vekt på hvor ressurskrevende arbeidet med objektisikring er, uten at media refererte dem særlig grundig på det i dagens nettutgaver. Også direktør Ketil Nilsen i Norsk sikkerhetsmyndighet, NSM. pekte på dette i dagens høring.

Dette var også et av Erna Solbergs poenger. Under høringen åpnet hun med å si at med den kunnskapen vi nå har, er det urealistisk å tro at vi vil kunne nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015.

Forsvaret har nå lagt planer om å være ferdig med sin grunnsikring av skjermingsverdige objekter innen 2025. Den opprinnelige fristen var altså 2015, noe som nettopp har vært noe av grunnlaget for Riksrevisjonens kritikk.

Politiet har for sin del sendt inn en plan til sin eier Justisdepartementet, som forutsetter 60 millioner kroner hvert år i fem år, for å komme i mål med grunnsikring.

Dersom du vil vite mer om begrepet objektsikring kan du lese om det her i en artikkel på NRKs nettsider.

Foto: Forsvaret